Smyrna’nın Sonu: İzmir’de Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Smyrna’nın Sonu: İzmir’de Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe adlı kitap, Herve Georgelin tarafından yazılmıştır. Kitap, İzmir’in kozmopolit yapısını ve bu yapının milliyetçiliğe evrilme sürecini ele almaktadır.

İzmir, Osmanlı döneminde Türklerin ve Yunanların yanı sıra Ermeni ve Yahudi nüfusunu da barındıran bir kozmopolit şehirdi. Burada Levantenler de önemli bir yer tutmaktaydı. Avrupa’dan gelenlerle yerli Hıristiyanlar arasında karışım yaşanmış, buna rağmen şehirdeki farklı topluluklar birlikte uyumlu bir yaşam sürdürmüştü.

Kitap, şehirdeki hiyerarşik yapıları, gerilimleri ve kutuplaşmaları detaylı bir şekilde ele alarak, farklı toplulukların bir arada yaşamasının siyasi açıdan ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Smyrna’nın Sonu, tarihi bir nostalji değil, şehrin geçmişini objektif bir şekilde ele alarak, bugünkü haline nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşümün olumsuz etkilerini okuyucularına hatırlatmaktadır. Kitap, özellikle İzmir’de yaşayanlar için şehrin geçmişine bir yolculuk sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button