Siyonizm ve Türkiye — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

” SİYONİZM VE TÜRKİYE ” adlı kitap, Politik Siyonizm’in kurucusu Dr. Theodor Herzl’in anılarından yola çıkarak Yahudi Devleti kurma idealini inceler. Herzl, Sultan Abdülhamit’i etkilemek için çaba gösterir ve Osmanlı’nın yıkılmasını hedefler. Kitap, Siyonizm’in gerçek amaçlarını anlamak için önemli bir kaynaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button