Siyasal Düşünceler ve Yönetimler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın içeriği, Prof. Dr. Ayferi Göze tarafından kaleme alınmıştır.
Kitap, siyasal düşünceleri ve yönetimleri detaylı bir şekilde ele almaktadır.
İlk çağdan günümüze kadar siyasal düşünce tarihinin önemli isimleri incelenmiştir.
Platon, Aristoteles, Sokrates gibi filozofların düşünceleri ve yönetim anlayışları üzerinde durulmuştur.
Fransız Devrimi, liberalizm, demokrasi, sosyalizm gibi siyasi akımlar ve ideolojiler kitapta yer almaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün egemen, laik, demokratik, ulusal devlet anlayışı da ele alınmıştır.
Kitap aynı zamanda İngiliz siyasal sistemi, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Fransa’daki siyasal yönetimlerini de incelemektedir.
1789 öncesinden günümüze kadar Fransız siyasi tarihinin evreleri ve cumhuriyet sistemleri kitapta detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button