Sınıfın Duyguları İşçiler, Duyguları ve Sınıf Mücadelesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Sınıfın Duyguları: İşçiler, Duyguları ve Sınıf Mücadelesi” ve yazarı Mustafa Kemal Coşkun’dur. İşçiler, sadece işyerinde değil, günlük hayatta da ekmek talebinin yanı sıra özgürlük, onur, saygı ve insan olarak tanınma talebinde bulunur.
Çalışma, işçilerin iş yerinde ve günlük hayatta haysiyet, değer ve saygı görme taleplerine odaklanırken, aynı zamanda karşıt sınıflardan insanlara karşı duydukları utanç, kızgınlık, hınç, öfke, kıskançlık, korku, kaygı, üzüntü ve kin gibi duygularına da dikkat çeker.
İşçiler, işçi olmaktan kaynaklanan deneyimlerin etkisiyle nasıl bir öz-değer duygusu oluştururlar ve bu deneyimlerin yarattığı duygular nelerdir?
Kapitalizmin yapısal çelişkilerinden kaynaklanan duygularla, örneğin hınç ve öfke aracılığıyla, sömürülen işçilere nasıl destek olunabilir ve onları örgütlü mücadeleye nasıl dahil edebiliriz?
Sorulara cevap arayan “Sınıfın Duyguları” kitabı, işçilerin duygusal dünyasını ve sınıf mücadelesini anlamak için önemli bir kaynaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button