Shadow Value (Gölge Değer) Nedir?

Bir girdi sabitlendiğinde, marjinal değerine gölge değer denir. Bir giriş çok yüksek bir seviyede sabitlendiğinde bir gölge değeri negatif olabilir. Her kısıtlamanın bir gölge değeri vardır. Terim, bir kısıtlamayı gevşetmenin değerini ifade eder. Kısıtlama bağlanmadığında gölge değeri sıfırdır. Bir kısıtlamanın optimize edilmiş terimler üzerindeki etkisi, gölge değeri hesaplanırken güvenle göz ardı edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button