Şeyleşme Bir Tanıyış Teorisi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Axel Honneth’in kaleme aldığı “Şeyleşme Bir Tanıyış Teorisi” adlı kitap, günümüzün karmaşık ve hızlı değişen dünyasında toplum ile birey arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini inceliyor. Modern Batı kültüründe kök salmış özne/nesne ikiliği ile mücadele eden yazar, insanı insan yapan tanı(n)ma çabasını sorguluyor. Kitapta Lukács, Heidegger, Piaget, Dewey gibi düşünürlerin görüşlerine de yer verilerek, şeyleşmeden tanımanın ve tanınmanın mümkün olup olmadığı tartışılıyor. Axel Honneth’in bu eseri, okuyucuyu düşündürmeye ve toplumun şeyleşme sürecini derinlemesine analiz etmeye davet ediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button