Several Ne Demek? Several Kelimesinin Kullanımı

Several kelimesi, “bir kaç, biraz ama çok fazla değil” anlamına gelir. 2 veya 3’ten fazla belirsiz sayıda olan terimleri ifade eder:

 • Several letters came in the mail. (Postayla birkaç mektup geldi.)
 • Several people: (Birkaç insan)
 • Several of my friends studied in Manchester. (Birkaç arkadaşım Manchester’da okudu.)
 • Do you want to take one? – We’ve got several. (Bir tane almak ister misin? – Birkaç tane var.)
 • We build on previous research in several ways. (Daha önceki araştırmaları birkaç şekilde geliştiriyoruz.)
 • He arrived several hours ago. (Birkaç saat önce geldi.)
 • Several ways of doing it. (Yapmanın birkaç yolu.)
 • Several of my friends are learning English. (Birkaç arkadaşım İngilizce öğreniyor.)
 • She undertook several clandestine operations for the CIA. (CIA için birkaç gizli operasyon gerçekleştirdi.)
 • He’s written several books about India. (Hindistan hakkında birkaç kitap yazdı.)

Üç, dört veya beş kişi takılırsanız, “several” (birçok) arkadaşınızla vakit geçiriyorsunuz demektir. Several sözcüğünün eşanlamlıları için “some, a few, a number of, a handful of” örnek verilebilir.

Kaynaklar

 • https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce-türkçe/several
 • https://www.vocabulary.com/dictionary/several
 • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/several
 • https://www.merriam-webster.com/dictionary/several
 • https://www.dictionary.com/browse/several
 • https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/several
 • https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/several_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button