Sermaye Yapısı Nedir?

Sermaye yapısı, bir şirketin genel faaliyetlerini ve büyümesini finanse etmek için kullandığı borç ve öz sermayenin özel bileşimidir.

Özsermaye, bir şirketteki mülkiyet paylarından doğar ve şirketin gelecekteki nakit akışları ve karları üzerinde hak iddia eder. Borç, tahvil ihraçları veya krediler şeklinde gelirken öz sermaye, adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi veya birikmiş karlar şeklinde gelebilir. Kısa vadeli borçlar da sermaye yapısının bir parçası olarak kabul edilir.

Farklı sektörlerdeki firmalar, kendi iş türlerine daha uygun sermaye yapılarını kullanacaklardır. Otomobil üretimi gibi sermaye yoğun endüstriler daha fazla borç kullanabilirken, yazılım şirketleri gibi emek yoğun veya hizmet odaklı firmalar öz sermayeye öncelik verebilir.

Sermaye yapısı, bir şirketin faaliyetlerini ve büyümesini finanse etmek için kullandığı özel borç ve öz sermaye karışımıdır. Borç, genellikle faizle geri ödenmesi gereken borç alınan paradan oluşurken, öz sermaye şirketteki mülkiyet hisselerini temsil eder. Borç öz sermaye (D/E) oranı, bir şirketin sermaye yapısının yaygın olarak kullanılan bir ölçüsüdür ve risk düzeyi hakkında fikir verebilir. Sermaye yapısında yüksek oranda borca sahip bir şirket, yatırımcılar için daha riskli kabul edilebilir, ancak aynı zamanda daha fazla büyüme potansiyeline sahip olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button