Sermaye Varlıkları Nedir?

Sermaye varlıkları, evler, arabalar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, hisse senetleri, tahviller ve hatta koleksiyon veya sanat gibi önemli mülk parçalarıdır. İşletmeler için, bir sermaye varlığı, işletmenin normal işleyişinde satılması amaçlanmayan, faydalı ömrü bir yıldan uzun olan bir varlıktır.

Bu da onu bir tür üretim maliyeti haline getiriyor. Örneğin, bir şirket ofisinde kullanmak için bir bilgisayar satın alırsa, bilgisayar bir sermaye varlığıdır. Başka bir şirket aynı bilgisayarı satmak için satın alırsa, envanter olarak kabul edilir.

Birçok sermaye varlığı genellikle dokunabileceğiniz fiziksel varlıklar olsa da, sermaye varlıkları teknik olarak maddi olmayan mallar olabilir. Hisse senetleri, tahviller, ticari markalar, patentler veya diğer fiziksel olmayan mallar, kullanımlarına bağlı olarak sermaye varlıkları olabilir. Sermaye varlıkları ayrıca borçluluk, yatırım fonları veya kiracılık haklarına ilişkin bir talebi temsil edebilir.

Maddi olmayan duran varlıkların, varlıkların değeri giderilirken veya amortismana tabi tutulurken farklı sınırlamalara sahip olabileceğine dikkat etmek önemlidir. Maddi varlıklar ile maddi olmayan varlıklar arasındaki diğer bir ayrım, daha likit ve güçlü piyasalar nedeniyle bir maddi varlığı değerlemenin daha kolay olabilmesidir. Sermaye varlıkları olarak işlev gören maddi olmayan varlıkların, değerlerini korumalarını sağlamak için periyodik olarak değerlendirilmesi gerekir.

“Sermaye varlıkları” ifadesi mali tablolarda kullanılmaz; bunun yerine bilanço dönen varlıklara ve uzun vadeli varlıklara bölünecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button