Sermaye Stoku Nedir?

Sermaye Stoku bir şirketin şirket sözleşmesine göre ihraç etmeye yetkili olduğu adi ve imtiyazlı hisselerin miktarıdır. Sermaye stoğu yalnızca şirket tarafından çıkarılabilir ve tedavülde olabilecek azami hisse sayısıdır. Tutar, şirketin özkaynakları bölümünde bilançoda listelenir.

Sermaye stoğu, bir şirket tarafından işini büyütmek için sermaye toplamak amacıyla ihraç edilebilir. İhraç edilen hisseler, fiyat artışı ve temettü arayan yatırımcılar tarafından satın alınabilir veya operasyonlar için gerekli ekipman gibi varlıklarla takas edilebilir.

Sermaye hissesi ihraç etmek, bir şirketin borç yükü ve ilgili faiz ücretleri ödemeden para toplamasına izin verebilir. Dezavantajları, şirketin öz sermayesinden daha fazla vazgeçmesi ve tedavüldeki her hissenin değerini sulandırmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button