Sermaye Projesi

Sermaye projesi, bir sermaye varlığının üzerine inşa etmek, eklemek veya geliştirmek için uzun vadeli, sermaye yoğun bir yatırımdır. Sermaye projeleri, daha az planlama ve kaynak gerektiren diğer yatırımlara göre büyük ölçekli ve yüksek maliyetli olarak tanımlanır.

Sermaye projesi, aktifleştirilen veya amortismana tabi tutulan yüksek maliyetli büyük ölçekli bir projedir.

Bir şirket veya hükümet içinde büyümeyi hızlandırmak için yeni tesisler, yapılar veya sistemler gibi düzenli sermaye yatırımları gerekli olabilir. Örneğin, bir şirket fabrika hattındaki verimliliği artırmak için yeni bir depo inşa etmek veya yeni üretim ekipmanı satın almak istiyorsa.

Sermaye projeleri tipik olarak kamu sektörünün karayolları, demiryolları ve barajlar gibi altyapı inşa etmesinden veya bakımını yapmasından ve tesislerini ve ekipmanlarını iyileştiren, genişleten veya değiştiren şirketlerden oluşur.

Sermaye projeleri, şirket kaynaklarının ve zamanının önemli ölçüde taahhüdünü gerektirdiği için uygun şekilde yönetilmelidir. Proje, sermaye varlığının karşılığını vereceği beklentisiyle hesaplanmış bir risk üstlenir. Risk yönetimi, başarılı bir proje geliştirmenin ve bir sermaye projesinin tesliminin temel itici gücüdür.

Sermaye projelerinin en yaygın örnekleri, demiryolları, yollar ve barajlar gibi altyapı projeleridir. Ayrıca bu projeler arasında metro, boru hattı, rafineri, enerji santrali, arsa, bina gibi varlıklar da yer almaktadır.

Sermaye projeleri de şirketlerde yaygındır. Şirketler, ekipman veya yeni bir üretim projesi gibi sermaye varlıklarını inşa etmek veya sürdürmek için büyük miktarlarda kaynak (mali ve beşeri sermaye) tahsis eder. Her iki durumda da, sermaye projeleri tipik olarak en verimli ve becerikli uygulama planına karar vermek için planlanır ve uzun uzadıya tartışılır.

Sermaye projeleri büyük yatırımlardır ve bu nedenle, özellikle kamu fonları veya halka açık bir şirketin parasıyla ödendiğinde çok fazla incelemeye tabi tutulur. Amaç, bu yatırımların karşılığını almasıdır, ancak bazen kötü planlanır ve yürütülür ve önemli miktarda sermaye kaybına yol açar.

Bu projeler büyüktür, tamamlanması zaman alır ve çok paraya mal olabilir, yani bunları gerçekleştirmek için genellikle öz sermaye veya borç finansmanı almak gerekir. Finansman alabilmek için, sermaye projelerinin yatırımın nasıl bir iyileştirme (ek kapasite), yeni yararlı özellik veya fayda (düşük maliyetler) sağladığını kanıtlaması zorunludur.

Bu projeler için ek finansman kaynakları arasında tahviller, hibeler, banka kredileri, mevcut nakit rezervleri, şirket operasyon bütçeleri ve özel finansman yer alır. Bu projeler, finansman sağlamak için borç finansmanı gerektirebilir. Köprüler gibi altyapı için de borç finansmanı gerekebilir. Ancak, müteahhit borcu ödemezse köprüye el konulamaz. Borç finansmanı, inşaatçının krediyi ödememesi durumunda finansörün fonları geri alabilmesini sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button