Sermaye Piyasası Doğrusu Nedir?

Sermaye piyasası doğrusu, risk ve getiriyi en uygun şekilde birleştiren portföyleri temsil eder. Risksiz getiri oranını ve riskli varlıkların piyasa portföyünü optimal olarak birleştiren tüm portföyleri temsil eden teorik bir kavramdır. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) kapsamında, tüm yatırımcılar risksiz orandan borç alarak veya borç vererek sermaye piyasası doğrusu üzerinde dengede bir pozisyon seçeceklerdir, çünkü bu, belirli bir risk seviyesi için getiriyi maksimize eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button