Sermaye Çağı — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Sermaye Çağı” ve yazarı Eric J. Hobsbawm’dır. Hobsbawm, kitabında ekonomiden sanata, bilimden laikliğe burjuva dünyasının yerleşikleşme sürecini anlatır. Dönemin en çarpıcı yanı, kapitalizmin bütün dünyaya yayılması ve ilk kez İngiltere’nin egemenliğinde uluslararası tek bir ekonominin ortaya çıkmasıdır. Endüstrileşme ve kentleşme bu dönemde büyük bir ivme kazanmıştır. Demokrasi ve milliyetçilik ise muhafazakârların ve monarşilerin karşı koyamadığı tarihsel güçler haline gelmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button