Sanayileşmenin Kalkınmadaki Önemi

Sanayileşme, az gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmasında hayati bir rol oynamaktadır. Sadece hammadde üretimi ve ihracatına bağlı olan bir millet, hızlı bir ekonomik büyüme oranına ulaşamaz. Tarımsal ürünlere ve ham maddelere olan sınırlı ve dalgalı talep, doğanın belirsizlikleri ile birlikte, ekonomik ilerlemeyi engeller ve dengesiz bir ekonomiye yol açar. Sanayileşme, ekonomik istikrarı sağlamanın en iyi yoludur.

Diğer Sektörlere Pazar Sağlar

Sanayi, ekonominin diğer sektörlerinden üreticiler ve tüketim malları için bir pazar sağlamaktadır. Üretici mallar için birincil sektörden ham madde alır: Tarımdan pamuk, madencilikten soda külü ve ormancılıktan kereste gibi… Üçüncül sektörden hizmet satın alır: Bankacılık, sigorta, ulaşım, iletişim gibi. Öte yandan, sanayi işçileri diğer sektörlerden tüketim malları satın alırlar. Bir çok sektöre bir pazar sağlayan sanayi ülkenin kalkınmasına yardımcı olur. 

Diğer Sektörlere Girdi Sağlar

Sanayi sektörü, ekonominin diğer sektörlerine gerekli girdileri sağlar. Örneğin, traktörler, gübreler, kimyasallar ve ilaçlar gibi çiftlik girdileriyle tarıma destek sağlar. Aynı zamanda makine, çelik, yağ vb. ile diğer yan sektörlerle ilişkilere de sahiptir.

Tarım Üretimini Arttırır

Sanayileşme, tarım, traktör, biçerdöverler, buldozerler, nakliye ve ilaçlama sistemleri gibi teknolojiler de dahil olmak üzere makine sağlar. Modern teknolojilerin kullanımındaki artış, hektar başına ürün verimini arttırmıştır. Çiftçilerin gelirindeki artış, ekonomik gelişmeyi daha genel olarak desteklemektedir.

Diğer Sektörlere Tüketim Malları Sağlar

Diğer sektörlerden işçiler, imalat sanayi tarafından sağlanan giysi, işlenmiş gıda, radyo, televizyon, araç ve mobilya gibi tüketim mallarına ihtiyaç duyarlar. Bu, işçilerin yaşam standartlarını ve üretkenliklerini yükseltir. 

İstihdam Fırsatları Yaratır

Sanayi sektörü hem vasıflı hem de vasıfsız emek için önemli bir işveren konumundadır. Tarım ve diğer sektörler tüm işgücünü ememez. Endüstriler genişledikçe, istihdamın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Böylece, sanayiler işsizliği azaltmaktadır. 

Ekonomik Gereklere Göre Kontrol Edilebilirler

Endüstriyel faaliyetlerin kontrolü ve düzenlenmesi tarımsal faaliyetlerden daha kolaydır. Bir ürünün fiyatına ve maliyetine ve talebine cevap vermek için endüstriyel üretim genişletilebilir veya azaltılabilir.

Kambiyoyu Korur

Sanayileşme yoluyla bir ülke, ithalatı azaltarak döviz kurunu koruyabilir. Bu özellikle, endüstriler daha önce ithal edilen malları üretmek için kurulmuş olduğunda böyledir. Aynı zamanda, bir ülkenin ihracat için mal ürettiği yerde, döviz kazanır. Bu döviz, temel sermaye mallarını ithal etmek ve sermaye oluşumunu teşvik etmek için kullanılabilir. 

Birincil Ürünlere Değer Katar 

Birincil ürünler, ürünlerini ihraç etmeden önce işleyerek daha fazla fayda sağlayabilirler. Bunun nedeni işlemenin bir ürüne değer katmasıdır. Meyveleri çiğ halde vermek yerine işlenebilir ve konserve edilebilir. Böyle yaparak, meyveler daha yüksek bir fiyat getirecektir. Benzer şekilde, kahve ihracattan önce işlenerek daha yüksek bir fiyat alabilir.

Nüfus Artışını Düşürür

Bir şekilde dolambaçlı bir şekilde, sanayileşme daha küçük ailelere yol açar. Fazla işçiler, çiftlik sektöründen çoğunlukla kentsel merkezlerde bulunan sanayilere göç etmektedir. Şehirler daha iyi sağlık tesislerine sahiptir ve sağlık hizmetleri burada daha yaygındır. Aile planlaması önlemlerinin benimsenmesi ile insanlar genel olarak nüfus artış hızını azaltır.

Teknolojik Değişimi Kolaylaştırır

Sanayileşme, yeni fikirlerin geliştirilmesine elverişlidir. Buluş ve yenilikleri kolaylaştırır. Kültürel sınırları aştığından bir değişim aracı olarak görülebilir. Sanayileşme yoluyla, farklı kökenden gelen insanlar kaynakların kullanımını iyileştirebilmiştir. Endüstriler, girişimciler ve yöneticiler için üreme alanlarıdır. Ayrıca, bir ülkede ihtiyaç duyulan yetenekli insan gücünün eğitilmesine de yardımcı oluyorlar. Bir şekilde, imalat sanayii gelişme için çok önemli olan teknolojik ilerlemeyi kolaylaştırmaktadır.

Milli Savunmada Kolaylık Sağlar

Bir ülke sanayileşmişse, kendi kendini savunması için gerekli silah ve mühimmat üretebilir. Silah tedariki için diğer ülkelere bağlı olan bir ülke sonunda acı çekecek ve ciddi bir yenilgiye uğrayabilir. Pakistan’ın Hindistan ile olan iki savaşı halkının gözünü bu konunun önemine açmalı.

Devlet Gelirini Arttırır

Sanayileşme, hem iç hem de dış pazarlar için mal tedarikini artırır. Mal ihracatı bildiğimiz gibi döviz sağlıyor. Ayrıca, gümrük tüketim vergileri ve mallara uygulanan diğer vergiler de ülke hükümetinin gelirini arttırmaktadır. Sanayiciden alınan gelir vergisi, hükümetin gelir akışına da katkıda bulunuyor ve sonunda bir bütün olarak ülkenin refahı için harcanıyor.

Yararlanılan Kaynaklar

  • https://www.kenyaplex.com/resources/3570-the-importance-of-industrialisation-in-development.aspx
  • https://owlcation.com/social-sciences/ROLE-OF-INDUSTRIALIZATION-IN-ECONOMIC-DEVELOPMENT-OF-THE-COUNTRY

Jeopolitik.net

Jeopolitik.net ana editör hesabıdır. Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel, jeostratejik veri tabanını genişletmek için çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu