Saf Suyun PH Değeri Nedir? Saf Su Asit Mi Baz Mı?

Bir çözeltinin pH’ı, hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Terimin kendisi gevşek bir şekilde “hidrojenin gücü” anlamına gelir ve gerçek hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. Bu, artan pH ile hidrojen iyonu konsantrasyonunun azaldığı ve bir pH birimindeki farkın hidrojen iyonu konsantrasyonunda on kat bir değişiklik anlamına geldiği anlamına gelir. pH değeri 0 ile 14 arasında değişebilir. pH değeri 0 ile 7 arasında olan çözeltiler asidik, pH değeri 7 ile 14 arasında olanlar ise baziktir. Saf damıtılmış su, pH’ı 7 olan nötr olmalıdır, ancak atmosferdeki karbondioksiti emdiği için, aslında pH’ı 5,8 olan hafif asidiktir.

Damıtılmış suyun pH’ı damıtıldıktan hemen sonra 7’dir, ancak damıtıldıktan sonraki saatler içinde atmosferden karbondioksiti emmiş ve pH 5.8 ile asidik hale gelir.

Asitler ve Bazlar

Su çözeltilerinde pH’ı ölçmek mantıklıdır; mineral yağ veya terebentin gibi sıvıların pH’ı yoktur. Bronsted-Lowry asitler ve bazlar Teorisinde, asit, suda serbest proton salan bir bileşiktir ve bir baz, protonları kabul eden bir bileşiktir. Proton, hidrojen atomunun çekirdeğinden başka bir şey değildir. Hidroklorik asit (HCl) gibi güçlü asitler, bir çözeltinin pH’ını önemli ölçüde düşürürken, sodyum hidroksit (NaOH) gibi güçlü bazlar onu önemli ölçüde artırır. Asitler ve bazlar, çözeltide birbirlerini nötralize eder ve bir tuz oluşturmak üzere birleşir. Örneğin, HCl ile NaOH’yi çözelti içinde karıştırırsanız, sofra tuzu olan NaCl’yi elde edersiniz.

Damıtılmış Su pH Nötr Olmalıdır

Damıtma işlemi, suyun kaynatılmasını, buharın bir tüp içinde yoğunlaşmasına ve yoğuşmanın bir kapta toplanmasına izin vermeyi içerir. Suda çözünmüş birçok madde olabilir ve bazıları su ile birlikte buharlaşabilir, ancak tuzlar ve diğer katı çözünenler geride kalır. Gelişmiş damıtma teknikleri, uçucu çözünenleri bile ortadan kaldırabilir ve bunlardan birini kullanırsanız, toplanan yoğuşma herhangi bir çözünenden arındırılmış olmalı ve ph’sının 7 olmasını beklersiniz. Damıtmadan hemen sonra pH’ı ölçerseniz, muhtemelen bulacağınız şey budur, ancak yakında değişir.

Saf Su Hafif Asidiktir

Saf suyun pH’ı 5.8 civarındadır, bu da onu asidik yapar. Bunun nedeni, suyun karbondioksiti emmesi ve atmosferle dengeye gelene kadar bunu yapmaya devam etmesidir. Çözeltide karbon dioksit, karbonik asit üretmek için suyla reaksiyona girer, bu da hidronyum iyonlarını çözeltiye bırakır – bu da serbest hidrojen iyonlarının salınmasına eşdeğerdir.

2H20 + CO2 –> H2O + H2CO3 (Karbonik asit) –> H3O+ (Hidronyum) + HCO3 (Bikarbonat iyonları)

Bir damıtılmış su örneğinin atmosferden alabileceği tüm karbondioksiti emmesi ve nihai pH değerine ulaşması yaklaşık iki saat sürer.

Kaynaklar

  • https://sciencing.com/ph-distilled-water-4623914.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button