Roma Hukuku Dersleri — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Roma Hukuku Dersleri adlı kitabın yazarları Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş ve Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’dur. Kitap, Roma Hukuku’nun günümüz hukuk sistemlerine büyük etkisi olduğunu vurgular. Fransa, Almanya ve İsviçre kanunlarında görülen bu etki, tüm dünyaya yayılmıştır. Türkiye’de ise Atatürk devrimleri çerçevesinde Roma Hukuku’nun etkileri görülmüştür. Roma Hukuku’nun modern hukuklara özellikle Borçlar Hukuku alanında etkisi büyüktür ve Avrupa Birliği’nin temelindeki hukuk olarak kabul edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button