Reel Ekonomik Büyüme Nedir? Reel Büyüme Ne Demek?

Reel Ekonomik Büyüme Hızı, bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) bir yıldan diğerine değiştiği / büyüdüğü orandır. GSYİH, bir ülkede belirli bir zaman diliminde üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değeridir.

Açıklama: Reel Ekonomik Büyüme Oranı enflasyonun etkilerini hesaba katar. Enflasyon bir ekonominin GSYİH’sinde kilit bir rol oynadığından, enflasyonun GSYİH üzerindeki etkilerini tespit etmek çok önemlidir. Sonuç olarak, Reel Ekonomik Büyüme Oranı satın alma gücünü hesaba katar ve enflasyona göre ayarlanmıştır. Nominal büyüme oranından daha iyi bir büyüme hızı ölçüsü olarak görülmesinin nedeni budur.

Referanslar

  • https://economictimes.indiatimes.com/definition/real-economic-growth-rate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button