Rasyonalizasyon Nedir?

Bir firmanın, operasyonun verimliliğini artırmak amacıyla yeniden yapılanmasına rasyonalizasyon denir. Bu yeniden yapılanma süreci bazen politikada değişiklik yapılmasına, işgücünün azaltılmasına veya geliştirilmesine ve şirket tarafından sunulan bir ürün veya hizmete ilişkin yaklaşım ve stratejilerde değişikliklere yol açabilir.

Yeniden yapılanma olarak rasyonalizasyon, yapısal değişikliklerle birlikte stratejik değişiklikler yapılarak geniş bir şekilde yapılır. Zaman zaman, durum, bir şirketin gerekli değişiklikleri yapmak için rasyonalizasyona başvurmasını gerektirir; bu, daha sonra gelirlerin artmasına ve işletme maliyetinde azalmaya yol açacak ve böylece kar hanesini iyileştirecektir.

Rasyonelleştirme süreci, zorunlu olarak şirketin harcamaları dikkate almasını sağlayan mekanizmayı ifade eder. Örneğin, bazı finansal modellerin ve teknolojilerin uygulanması, nihayetinde şirketin masraflarını azaltmasına ve böylelikle onu rasyonel ve daha verimli hale getirmesine yol açacaktır.

Özellikle birleşme ve satın almaların olduğu zamanlarda rasyonalizasyondan ve uygulamalarından yararlanmak, işletme giderlerini en aza indirerek ve yeni anlaşmanın arkasındaki temel hedefi destekleyerek şirketin giderlerini optimize etmesine yardımcı olabilir. Yasal ve düzenleyici konulara, iş sürekliliğine ve entegrasyona destek sağlamayı içerir.

Ticari kuruluşların çoğu, özellikle kuruluşların büyüyeceği ve gerçekleşecek her işlemle varlıkları ve operasyonları tam olarak birleştiremediği zamanlarda, zaman içinde önemli miktarda bilgi teknolojisi ve uygulamalarını biriktirecektir. Piyasada bulunan uygulamaların çoğu, her birleşme (veya satın alma) sonrasında firmanın hedefini kolaylaştırmayacaktır ve yeni girişimi desteklemek için bunları yeniden kontrol etmesi gerekecektir.

Kaynak: https://cleartax.in/g/terms/rationalisation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button