Rankmath Sitemap URL Değişimi

Site haritası URL’si, varsayılandan başka bir şeyle değiştirilebilir mi? Örneğin. varsayılan domain.com/sitemap_index.xml ise, örneğin domain.com/sitemap_xxx_index.xml olarak değiştirmek mümkün müdür?

Cevap: İsterseniz, aktif temanızın functions.php dosyasındaki aşağıdaki filtreyi kullanarak site haritası URL’sinin tabanını değiştirebilirsiniz:

Bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

add_filter( 'rank_math/sitemap/base_url', function( $base ){ return 'anyword/'; }, 10, 1 );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button