Pusulayı Kim İcat Etti?

Pusulanın tarihi, çıkış yeri olarak genellikle MÖ 2. yüzyıl Çin’ine işaret eder. Ancak Olmeklerin MÖ 1000 civarında pusula kullandığını söyleyen araştırmacılar var. Ancak bu bulgunun gerçekliği henüz tam olarak doğrulanmadı.

Antik Çin’de Pusula İlk pusulayı kimin icat ettiğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Ancak Qin hanedanlığı döneminde (MÖ 221-206) kullanılmış olabilir. İlk pusulalar mıknatıs taşlarıydı. Bu mineral, kendisini kuzey ve güney eksenine yönlendiren demir oksitten yapılmıştır.

1117’de Zhu Yu’nun kitabı Pingzhou Table Talks çıktı. Pusula tarihinde ilk kez cihazdan navigasyon aracı olarak söz ediliyordu. 800’lerden 1040’lara kadar Çinliler kitaplarının çoğunda manyetizmaya ve manyetik iğnelere atıfta bulundular. 1100’lerden önce tam olarak kullanımları yapılar inşa etmek içindi. Daha önceki zamanlarda muhtemelen falcılık için de kullanılıyordu.

Manyetik İğneler MS 8. yüzyıla gelindiğinde, seyir aletleri olarak yük taşlarının yerini manyetik iğneler almıştı. 8. yüzyıldan 1050’lere kadar pusulanın gemiler tarafından kullanıldığı bildirildi. Kayıtlar, Yunnanlı Zheng He’nin (1371-1435) seyahatleri sırasında cihazı kullandığını gösteriyor. Pusulanın tarihine göre bu seferler 1405 ile 1433 yılları arasında yapılmıştır.

Çin’den Avrupa’ya Pusula bilgisinin Avrupa’ya ve dünyanın diğer bölgelerine nasıl yayıldığı konusunda bir fikir birliği yoktur. Bir teori, Çinli tüccarların Orta Doğu’ya ve ardından Avrupa’ya doğru yol aldıklarıdır. Diğerleri pusulanın Avrupa’da herhangi bir Çin etkisi olmadan geliştirildiğini düşünüyor. Diğer bir teori ise pusulanın Çin’den Avrupa’ya direkt olarak ulaşmış olmasıdır.

Avrupa’daki en eski manyetik iğne kayıtları Alexander Neckam’ın On the Natures of Things (Paris, 1190) adlı kitabından gelmektedir. Cihaz, Tüccarların Hazinesi Kitabı (1282) adlı Arapça eserde de belirtilmiştir. Bu kitap Baylak el-Kibjaki tarafından yazılmıştır.

Modern Pusula Pusulanın modern tarihi, William Sturgeon’un 1825’te elektromıknatısı icadıyla başladı. İngiliz mucidin icadı, modern pusulanın geliştirilmesine yol açacak.

O zamandan beri, bir dizi farklı pusula ortaya çıktı. Yön pusulası 18. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. 1885’te el pusulasının patenti alındı. Sıvı pusulanın en eski prototipi, 1690 yılı civarında Sir Edmund Halley tarafından gösterildi.

Günümüzde pek çok çeşidi mevcuttur. Bu ürünler genellikle bir iletki ve harita ölçekleri içerir. Bu cihazlar, kullanıcının konumlarını doğru bir şekilde ölçmesini sağlar.

Ayrıca aynalar ve diğer nişan alma cihazları ile birlikte gelirler. Küresel iğneler de standart hale geliyor. Bunlar farklı yarım küreler için kullanışlıdır. Ölçüm gradyanları da birçok cihaza dahildir.

Pusulanın icadı ve tarihi, insan zekasının bir başka zaferidir. Kesinlikle insan aklı tarafından tasarlanan en önemli cihazlardan biri olarak yer alıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button