Proletarya Ne Demek? Kısaca

Proletarya prōlətâr´ēət [anahtar], Marksçı teoride, varoluş araçları için emeğinin satışına bağımlı olan sömürülen işçiler ve ücretli çalışanlar sınıfıdır. Antik Roma’da, proletarya en düşük vatandaş sınıfıydı; üyelerinin mülkleri veya garantili geliri yoktu ve hoşnutsuzluk ve siyasi istikrarsızlık kaynağıydı.

Karl Marx’a göre, feodalizmin dağılması ve kapitalizmin gelişmesi, yeni sanayi merkezlerinde emeğini ücret karşılığında satmak zorunda kalan mülksüzleştirilmiş köylülerden ve hizmetlilerden yeni, mülksüz bir sınıf yarattı. Marx, proletaryanın kapitalist sınıftan iktidarı ele geçirmesinin sınıfsız bir toplum için gerekli bir adım olduğuna inanıyordu. Lenin ve Bolşevikler altında bu devrime, proletarya diktatörlüğünün öncüsü olarak Komünist parti tarafından yön verilecekti.

Kaynak: https://www.factmonster.com/encyclopedia/social-science/government/concepts/proletariat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button