Prens — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Prens adlı kitabın yazarı Niccolo Machiavelli’dir. Kitap, devlet yönetiminde amaca ulaşmak için her yolun geçerli olduğunu savunan bir elkitabı mı, yoksa devletin ve iktidarın gerçek doğası üstüne felsefi bir başyapıt mıdır? Prens, şeytanın kitabı olarak nitelendirilen, fakat aynı zamanda gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak da görülen bir eserdir. Niccolò Machiavelli’nin özlü anlatımı ve etkileyici imgeleriyle devlet yönetme sanatının temel kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Hem siyasal içeriğiyle hem de edebi üslubuyla klasik edebiyatın ölümsüz metinleri arasına girmiştir. Kitap, detaylı incelemeler ve açıklayıcı notlar eşliğinde sunulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button