Politik Hukukbilim Bodin’den Modern Sonrasına — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Politik hukukbilim, hukuku insan deneyiminin ‘politik’ bir yönü olarak ele alan hukuk bilimi dalıdır. Hukuk, insan deneyiminin ‘politik’ kısmının bir veçhesi olarak anlaşılmalıdır. Politik hukukçular, politik düşünürlerdir ve dünyayla olduğu haliyle çalışırlar. Siyasi otoritenin oluşturulması, hukuk düzeninin mahiyetini anlamamızı sağlar. Bu alandaki önemli isimler Bodin, Grotius, Montesquieu, Schmitt gibi çığır açıcı hukukçulardır. Kitap, politik hukukbilimin doğuşu, gelişimi ve çağdaş hukuk felsefesi açısından önemini ele almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button