Planlama ve kontrol arasındaki ilişki

Planlama ve kontrol, yönetimin iki ayrı işlevidir, ancak yakından ilişkilidir. Her ikisi de birbiriyle örtüşüyorsa faaliyetlerin kapsamı. Planlama temeli olmadan, kontrol faaliyetleri temelsiz hale gelir ve kontrol olmaksızın planlama anlamsız bir egzersiz haline gelir. Denetimin yokluğunda, hiçbir amaca hizmet edilemez. Dolayısıyla planlama ve kontrol birbirini destekler. Billy Goetz'e göre, "İkili arasındaki ilişki şu noktalarda özetlenebilir:

Organizasyonu etkileyen mevcut dinamik ortamda, ikisi arasındaki güçlü ilişki çok kritik ve önemlidir. Günümüz ortamında, öngörülemeyen bazı olaylar nedeniyle planlamanın başarısız olması oldukça olasıdır. Orada kontrol kurtarmaya geliyor. Kontrol etkili bir şekilde yapıldığında, daha iyi planlar yapmamız için bize teşvik verir. Bu nedenle, planlama ve kontrol, bir ticari girişimin ayrılmaz işlevleridir.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button