Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri AVM’ler, Sokaklar, Kentler — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri kitabının yazarı Feyzan Erkip’tir. Kitap, AVM’ler, sokaklar ve kentlerin ekonomik ve sosyal yapısını ele almaktadır. Yazar, günümüzdeki tüketim alışkanlıklarını ve pazarlama stratejilerini incelerken, bu alanlarda karşılaşılan değişimleri derinlemesine analiz etmektedir.

Kitap, AVM’lerin şehirlerdeki yaygınlaşmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini ele alarak, alışveriş mekanlarının kent dokusuna olan etkilerini sorgulamaktadır. Sokaklardaki ticaretin nasıl dönüştüğü ve kentlerin ticari alanlara olan dönüşümü detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Feyzan Erkip, tüketicilerin alışveriş ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını ve bu süreçte nasıl şekillendiklerini gözler önüne sermektedir. Kitap, pazar yapısının ve tüketim alışkanlıklarının değişen dinamiklerini anlamak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak niteliğindedir.

Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri, AVM’lerin, sokakların ve kentlerin ekonomi ve kültür hayatındaki rolünü anlamak için kapsamlı bir bakış sunmaktadır. Feyzan Erkip’in analitik ve eleştirel yaklaşımıyla kitap, tüketim toplumunun çeşitli yönlerini değerlendirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button