Patasana — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitabın adı “Patasana” ve yazarı Ahmet Ümit’tir. Fırat kıyısında yapılan kazılarda bulunan Hititler dönemine ait tabletler, Patasana adlı saray yazmanının üç bin yıl önce yazdığı sırları gün yüzüne çıkaracaktır. Arkeologlar, cinayetler ve zor koşullar altında çalışarak tarihi önemdeki bu tabletleri korumaya çalışacaktır.

Ahmet Ümit, “Patasana”da Anadolu’nun belleğini keşfeder ve farklı zamanlardaki Anadolu resmini günümüz Türkiyesi ile bağdaştırır. Kitabın bir bölümünde şu alıntı yer alır: “İyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, sevgili ile düşmanı ayırt edemeyen bu cahili bağışla. Sensiz yaşamının çorak bir çöle döndüğünü fark edemeyen bu aymazı bağışla. Bağışlanmayacak kadar açgözlü, hırslı, vefasız olan bu kaba adamı bağışla.” Bu sözler, kitabın temalarını güçlü bir şekilde yansıtmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button