Parastatal Ne Demek?

  1. Bir ülkenin hükümetine ait olan ve genellikle bir miktar siyasi güce sahip olan bir şirketi veya kuruluşu tanımlamak için kullanılır:
  2. Sıfat Resmi olmayan bir kapasitede hükümetle çalışan.
  3. Siyasi nüfuza sahip olan ve hükümetten ayrı olan ancak faaliyetleri doğrudan veya dolaylı olarak devlete hizmet eden bir şirket, ajans veya hükümetler arası kuruluş. Tamamen veya kısmen hükümet tarafından sahip olunan veya kontrol edilen. Böyle bir şirket veya grupla ilgili.
  4. İsim. Parastatal bir şirket veya grup.
  5. Bir miktar siyasi otoriteye sahip olmak ve dolaylı olarak devlete hizmet etmek.

Kaynaklar

  • https://www.yourdictionary.com/parastatal
  • https://www.dictionary.com/browse/parastatal
  • https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/parastatal
  • https://www.igi-global.com/dictionary/conception-demise-implications-users-information/21871
  • https://www.definitions.net/definition/parastatal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button