Özgür İrade? Hukuk, Nörobilim, Psikoloji ve Ötesi — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Özgürlük kavramı, hukuki-siyasi boyutun yanı sıra felsefi bir perspektiften de ele alınır. Filozoflar tarihten bu yana özgür olmanın özgür iradeyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği üzerine düşünmüşlerdir. 20. yüzyılda nörobilimcilerin de bu konuya dahil olduğunu ve zihin felsefesinin farklı bir bakış açısıyla ele almaya başladıklarını görmekteyiz. Kitapta, hukuk, felsefe, psikoloji, nörobilim ve mühendislik alanlarında çalışan akademisyenler, özgür irade konusunu farklı açılardan ele alıp, bilimsel gelişmelerin özgür irade kavramını nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyorlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button