Özellik Liderlik Teorisi

Liderlik özelliği modeli, birçok liderin – hem başarılı hem de başarısız – özelliklerine dayanır ve liderlik etkinliğini tahmin etmek için kullanılır. Ortaya çıkan özellik listeleri daha sonra başarı veya başarısızlık olasılıklarını değerlendirmek için potansiyel liderlerinkilerle karşılaştırılır.

Özellikler yaklaşımını benimseyen akademisyenler, fizyolojik (görünüm, boy ve kilo), demografik (yaş, eğitim ve sosyoekonomik geçmiş), kişilik, özgüven ve saldırganlık), entelektüel (zeka, kararlılık, muhakeme ve bilgi), lider ortaya çıkışı ve lider etkinliği ile görevle ilgili (başarı dürtüsü, inisiyatif ve sebat) ve sosyal özellikler (sosyallik ve işbirliği yapma).

Başarılı liderler kesinlikle daha az etkili liderlerden farklı ilgi alanlarına, yeteneklere ve kişilik özelliklerine sahiptir . 20. yüzyılın son otuz yılında yapılan birçok araştırma sayesinde, başarılı liderlerin bir dizi temel özelliği belirlendi. Bu özellikler, yalnızca bir kişinin başarılı bir lider olup olmayacağını belirlemekten sorumlu değildir, ancak temelde insanlara liderlik potansiyeli kazandıran ön koşullar olarak görülür.

Tanımlanan temel özellikler arasında şunlar yer alır:

Özellikler teorisi, liderlik hakkında yapıcı bilgiler verir. Her tür organizasyonda her düzeydeki kişi tarafından uygulanabilir.

Yöneticiler, teorideki bilgileri organizasyondaki konumlarını değerlendirmek ve organizasyondaki konumlarının nasıl daha güçlü hale getirilebileceğini değerlendirmek için kullanabilirler . Kimliklerini ve kuruluştaki diğerlerini nasıl etkileyeceklerini derinlemesine anlayabilirler. Bu teori, yöneticinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını sağlar ve böylece liderlik niteliklerini nasıl geliştirebileceklerini anlarlar.

Özellikler yaklaşımı şu sorulara yol açar: liderler doğulur mu, olunur mu; ve liderliğin bir sanat mı yoksa bilim mi olduğu. Ancak bunlar birbirini dışlayan alternatifler değildir. Liderlik bir sanat olabilir ; yine de özel beceri ve tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Birini iyi bir lider yapan bazı doğuştan gelen nitelikler olsa bile, bu doğal yeteneklerin teşvik edilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır.

Bir insan özgüvenle doğmaz. Kendine güven geliştirilir, dürüstlük ve dürüstlük kişisel bir tercih meselesidir, liderlik etme motivasyonu bireyin içinden gelir ve iş bilgisi edinilebilir. Bilişsel yeteneğin kökeni kısmen genlerde olsa da, hala geliştirilmesi gerekiyor . Bu bileşenlerin hiçbiri bir gecede elde edilmez.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button