Otorite, Hukuk ve Liberalizm / Joseph Raz’ın Felsefesine Giriş — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Kitap, Joseph Raz’ın ahlak, hukuk ve siyaset felsefesini ele almaktadır. Raz, hukukun varlığı ve içeriği için ahlaki argümanların değil, sosyal olguların temel alınması gerektiğini savunmaktadır. Kitap, Raz’ın felsefesine genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Her bir konuya ayrılan bölümlerle, Raz’ın felsefesine dair detaylı bir giriş sunmaktadır. Yazar, Raz’ın ahlak, hukuk ve siyaset felsefesini anlaşılabilir bir şekilde okuyucuya aktarmaktadır. Kitap, 2022 yılında hayatını kaybeden bu önemli filozofun düşüncelerine derinlemesine bir bakış sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button