Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet adlı kitap, Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın tarafından yazılmıştır. Kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun ömürlülüğünde hukukun önemine vurgu yapılıyor ve hukukun sosyal yapıyı nasıl güçlendirdiği anlatılıyor. Osmanlı yönetiminin kanun hâkimiyetine verdiği önem, İslam hukukunun uygulanması ve içtihat hukukunun kanun hukukuna dönüşmesi üzerinde duruluyor. Kitap, Osmanlı hukuk tarihine ilişkin makalelerden oluşuyor ve Osmanlı hukukunun genel yapısı ile aile hukuku üzerine detaylı içerikler sunuyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button