Ortalama Ödenmemiş Bakiye

Ortalama Ödenmemiş Bakiye Nedir?

Ortalama ödenmemiş bakiye, bir kredinin veya kredi portföyünün, genellikle bir ay olmak üzere belirli bir süre boyunca ortalaması alınan ödenmemiş, faiz getiren bakiyesidir. Ortalama ödenmemiş bakiye, faiz uygulanan herhangi bir vadeli, taksitli, döner veya kredi kartı borcunu ifade edebilir. Ayrıca, bir borçlunun belirli bir süre boyunca ödenmemiş toplam bakiyelerinin ortalama bir ölçüsü olabilir.

Ortalama ödenmemiş bakiye, kredinin aynı dönemde geri ödenen kısmı olan toplanan ortalama bakiye ile karşılaştırılabilir.

Temel Çıkarımlar

  • Ortalama ödenmemiş bakiye, herhangi bir vade, taksit, rotatif veya kredi kartı borcunun belirli bir süre boyunca faiz uygulanan ödenmemiş kısmını ifade eder.
  • Rotatif kredilere olan faiz, ortalama bakiye yöntemine göre değerlendirilebilir.
  • Ödenmemiş bakiyeler, kredi kartı şirketleri tarafından, kredi derecelendirme ve kredi yüklenimi için kullanılmak üzere her ay tüketici kredi bürolarına bildirilir.
  • Ortalama ödenmemiş bakiyeler günlük, aylık veya başka bir zaman dilimine göre hesaplanabilir.
  • Büyük ödenmemiş bakiyeler, hem borç verenler hem de borç alanlar için mali sıkıntının bir göstergesi olabilir.

Ortalama Ödenmemiş Bakiyeyi Anlamak

Ortalama ödenmemiş bakiyeler birkaç nedenden dolayı önemli olabilir. Borç verenler genellikle, risk ve karlılık açısından toplu olarak değerlendirilmesi gereken çok sayıda krediden oluşan bir portföye sahiptir. Bankalar, hesap sahiplerine her ay ödedikleri veya borçlularından aldıkları faiz miktarını belirlemek için ortalama ödenmemiş bakiyeyi kullanır. Bir bankanın borç verme portföyünde büyük bir ödenmemiş bakiyesi varsa, bu onların kredilerini tahsil etmekte güçlük çektiklerini gösterebilir ve gelecekteki mali stres için bir işaret olabilir.

Birçok kredi kartı şirketi, rotatif bir kredi kredisine, özellikle kredi kartlarına uygulanan faizi hesaplamak için ortalama günlük ödenmemiş bakiye yöntemini de kullanır. Kredi kartı kullanıcıları, ay boyunca yaptıkları alışverişlerde ödenmemiş bakiyeler biriktirirler. Ortalama bir günlük bakiye yöntemi, bir kredi kartı şirketinin, bir kart sahibinin yalnızca kapanış tarihinde değil, bir dönemdeki geçmiş günlerdeki bakiyelerini dikkate alan biraz daha yüksek faiz talep etmesine olanak tanır.

Borçlular için kredi derecelendirme kuruluşları, bir FICO kredi puanı belirlemenin bir parçası olarak tüketicinin kredi kartlarındaki ödenmemiş bakiyelerini inceler. Borçlular, kredi kartı bakiyelerini limitlerinin oldukça altında tutarak itidal göstermelidir. Kredi kartlarını maksimuma çıkarmak, geç ödemek ve yeni kredi başvurusunda bulunmak, kişinin ödenmemiş bakiyelerini artırır ve FICO puanlarını düşürebilir.

Ortalama Ödenmemiş Bakiyelere Faiz

Günlük ortalama bakiye hesaplaması ile alacaklı, son 30 gündeki bakiyelerinin ortalamasını alarak günlük olarak faiz işlemi yapabilir. Genel olarak, ortalama günlük bakiye faizi, dönem sonunda kümülatif günlük bazda değerlendirilen faiz ile bir ekstre döngüsü boyunca ortalama günlük bakiyelerin bir ürünüdür.

Ne olursa olsun, günlük periyodik oran, yıllık yüzde oranının (APR) 365’e bölünmesidir. Faiz, bir döngünün sonunda kümülatif olarak değerlendirilirse, yalnızca o döngüdeki gün sayısına göre değerlendirilir.

Diğer ortalama metodolojiler de mevcuttur. Örneğin, başlangıç bakiyesi artı bitiş bakiyesini ikiye bölerek ve ardından aylık orana göre faizi değerlendirerek başlangıç ve bitiş tarihi arasında basit bir ortalama kullanılabilir.

Kredi kartları, faiz yöntemini kart hamili sözleşmesinde belirtecektir. Bazı şirketler, aylık hesap özetlerinde faiz hesaplamaları ve ortalama bakiyeler hakkında ayrıntılı bilgi verebilir.

Ödenmemiş bakiye bir ortalama olduğundan, ortalamanın hesaplandığı süre bakiye tutarını etkiler.

Tüketici kredisi

Ödenmemiş bakiyeler, kredi sağlayıcılar tarafından her ay kredi raporlama kuruluşlarına bildirilir. Kredi veren kuruluşlar, genellikle raporun verildiği tarihte bir borçlunun ödenmemiş toplam bakiyesini bildirir. Bazı kredi veren kuruluşlar, ödenmemiş bakiyeleri bir beyanname verildiği sırada rapor edebilirken, diğerleri verileri her ayın belirli bir gününde raporlamayı seçer. Bakiyeler her türlü döner ve dönmeyen borçlar için raporlanır. Ödenmemiş bakiyelerle, kredi veren kuruluşlar vadesini 60 gün geçtikten sonra başlayan vadesi geçmiş ödemeleri de bildirir.

Ödemelerin zamanında yapılması ve ödenmemiş bakiyeler, bir borçlunun kredi puanını etkileyen en önemli faktörlerdir. Uzmanlar, borçluların toplam ödenmemiş bakiyelerini %30’un altında tutmaya çalışmaları gerektiğini söylüyor. Ödenmemiş toplam mevcut borcun %30’undan fazlasını kullanan borçlular, toplam ödenmemiş bakiyelerini azaltan daha büyük ödemeler yaparak kredi puanlarını aydan aya kolayca yükseltebilirler.

Toplam ödenmemiş bakiye düştüğünde, bir borçlunun kredi puanı yükselir. Bununla birlikte, gecikmiş ödemeler yedi yıl boyunca bir kredi raporunda kalabilen bir faktör olduğundan, zamanlamayı iyileştirmek o kadar kolay değildir.

Ortalama bakiyeler her zaman kredi puanlama yöntemlerinin bir parçası değildir. Bununla birlikte, bir borçlunun bakiyeleri, borç geri ödemesi veya borç birikimi nedeniyle kısa bir süre içinde büyük ölçüde değişiyorsa, kredi bürosuna rapor edilen toplam ödenmemiş bakiyede genellikle bir gecikme olur ve bu da gerçek zamanlı ödenmemiş bakiyelerin izlenmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırabilir. .

Ortalama Ödenmemiş Bakiyeyi Hesaplama

Borç verenler, tipik olarak, kredi kartları veya kredi limitleri gibi döner kredilerin faizini, ortalama günlük ödenmemiş bakiyeleri kullanarak hesaplar. Banka, dönem içindeki (genellikle bir ay) tüm günlük ödenmemiş bakiyeleri toplar ve bu tutarı dönem içindeki gün sayısına böler. Sonuç, dönem için ortalama ödenmemiş bakiyedir.

İpotek gibi aylık olarak ödenen krediler için, borç veren bunun yerine bir beyan döngüsü için başlangıç ve bitiş bakiyesinin aritmetik ortalamasını alabilir. Örneğin, bir ev borçlusunun ayın başında 100.000 ABD Doları tutarında bir ipotek bakiyesi olduğunu ve aynı ayın 30’unda bir ödeme yaparak ödenmemiş anapara tutarını 99.000 ABD Dolarına düşürdüğünü varsayalım. Bu dönemde kredi için ödenmemiş ortalama bakiye (100.000-99.000$)/2 = 99.500$ olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ödenmemiş bakiye nedir?

Ödenmemiş bir bakiye, bir krediye borçlu olunan toplam tutardır.

Ödenmemiş anapara bakiyesi nedir?

Bu, bir kredinin anapara tutarının (yani, başlangıçta borç verilen dolar tutarı) halen vadesi gelen miktarıdır ve krediye borçlu olunan faizi veya herhangi bir ücreti hesaba katmaz.

Ödenmemiş bakiyemi nerede bulabilirim?

Borçlular bu bilgiyi normal banka veya kredi hesap özetlerinde bulabilirler. Ayrıca, herhangi bir zamanda görüntülenmek üzere genellikle bir borç verenin web sitesinden alınabilirler.

Ödenmemiş bakiye ile kalan bakiye arasındaki fark nedir?

Ödenmemiş bakiye, bir borç alanın veya borç verenin bakış açısıyla bir krediye borçlu olunan tutarı ifade eder. Bunun yerine kalan bakiye, bir tasarruf bankası veya tasarruf bankası açısından, harcama veya para çekme işleminden sonra hesapta ne kadar para kaldığını ifade eder.

Ödenmemiş bakiyenin yüzde kaçı asgari ödemedir?

Bazı borç verenler, %2,5 gibi sabit bir yüzde talep eder. Diğerleri, ödenmesi gereken minimum ödeme olarak sabit bir ücret artı 20 $ + ödenmemiş bakiyenin %1,75’i gibi sabit bir yüzde alacaktır. Gecikme ücretleri gibi ceza ücretleri ve vadesi geçmiş tutarlar genellikle hesaplamaya eklenir. Bu, asgari ödemenizi önemli ölçüde artıracaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button