Ortalama Getiri

Ortalama Getiri Nedir?

Ortalama getiri, belirli bir süre boyunca üretilen bir dizi dönüşün basit matematiksel ortalamasıdır. Ortalama bir getiri, herhangi bir sayı kümesi için basit bir ortalamanın hesaplandığı şekilde hesaplanır. Sayılar tek bir toplamda toplanır, ardından toplam kümedeki sayıların sayısına bölünür.

Temel Çıkarımlar

  • Ortalama getiri, belirli bir süre boyunca üretilen bir dizi dönüşün basit matematiksel ortalamasıdır.
  • Ortalama getiri, bir güvenlik veya portföyün geçmiş performansını ölçmeye yardımcı olabilir.
  • Bileşikleştirmeyi göz ardı ettiği için ortalama getiri, yıllık getiri ile aynı değildir.
  • Geometrik ortalama her zaman ortalama getirinin altındadır.

Ortalama Getiriyi Anlamak

Birkaç geri dönüş ölçüsü ve bunları hesaplamanın yolları vardır. Aritmetik ortalama getiri için, getirilerin toplamı alınır ve getiri rakamlarının sayısına bölünür.

Ortalama Getiri = Getiri Toplamı İade Sayısı text{Ortalama Getiri} = dfrac{text{Getiri Toplamı}}{text{Getiri Sayısı}} Ortalama Getiri = Getiri Sayısı Getiri Toplamı

Ortalama getiri, bir yatırımcıya veya analiste geçmişte bir hisse senedi veya menkul kıymetin getirisinin ne olduğunu veya bir şirket portföyünün getirisinin ne olduğunu söyler. Bileşikleştirmeyi göz ardı ettiği için ortalama getiri, yıllık getiri ile aynı değildir.

Ortalama Getiri Örneği

Ortalama getirinin bir örneği, basit aritmetik ortalamadır. Örneğin, bir yatırımın beş tam yıl boyunca yıllık olarak şu getirileri sağladığını varsayalım: %10, %15, %10, %0 ve %5. Bu beş yıllık dönem boyunca yatırımın ortalama getirisini hesaplamak için, beş yıllık getiri toplanır ve sonra 5’e bölünür. Bu, yıllık ortalama %8 getiri sağlar.

Şimdi gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Walmart’ın hisseleri 2014’te %9,1, 2015’te %28,6, 2016’da %12,8, 2017’de %42,9 ve 2018’de %5,7 geri döndü. Walmart’ın bu beş yılda ortalama getirisi %6,1 veya %30,5’tir. 5 yıla bölünür.

Büyümeden Getirilerin Hesaplanması

Basit büyüme oranı, başlangıç ve bitiş değerlerinin veya bakiyelerinin bir fonksiyonudur. Bitiş değeri başlangıç değerinden çıkarılıp başlangıç değerine bölünerek hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

Büyüme oranı = BV EV BV nerede: BV = Başlangıç Değeri EV = Bitiş Değeri begin{aligned} &text{Büyüme Hızı} = dfrac{text{BV} -text{EV}}{text{BV}} &textbf{nerede:} &text{ BV} = text{Başlangıç Değeri} &text{EV} = text{Bitiş Değeri} end{aligned}​Büyüme Oranı = BV BV EV ​burada : BV = Başlangıç ​​Değeri EV = Bitiş Değeri

Örneğin bir şirkete 10.000$ yatırırsanız ve hisse senedi fiyatı 50$’dan 100$’a çıkarsa, getiri 100$ ile 50$ arasındaki farkı alıp 50$’a bölerek hesaplanabilir. Cevap %100, yani artık 20.000 dolarınız var.

Getirilerin basit ortalaması kolay bir hesaplamadır, ancak çok doğru değildir. Daha doğru getiri hesaplamaları için, analistler ve yatırımcılar da sıklıkla geometrik ortalamayı veya para ağırlıklı getiri oranını kullanırlar.

Ortalama Getiri Alternatifleri

Geometrik Ortalama

Ortalama tarihsel getirilere bakıldığında, geometrik ortalama daha kesin bir hesaplamadır. Geometrik ortalama her zaman ortalama getiriden düşüktür. Geometrik ortalamayı kullanmanın bir yararı, yatırılan gerçek miktarların bilinmesine gerek olmamasıdır. Hesaplama tamamen getiri rakamlarına odaklanır ve iki veya daha fazla yatırımın daha çeşitli zaman dilimlerindeki performanslarına bakıldığında bir elmalar arası karşılaştırma sunar.

Geometrik ortalama getiriye bazen zaman ağırlıklı getiri oranı (TWR) denir, çünkü zaman içinde bir hesaba çeşitli para girişleri ve çıkışlarının yarattığı büyüme oranları üzerindeki bozucu etkileri ortadan kaldırır.

Para Ağırlıklı Getiri Oranı (MWRR)

Alternatif olarak, para ağırlıklı getiri oranı (MWRR), nakit akışlarının büyüklüğünü ve zamanlamasını içerir ve bu da onu mevduat, temettü yeniden yatırımı ve/veya faiz ödemesi almış veya para çekmiş bir portföyün getirileri için etkili bir ölçü haline getirir.

MWRR, net bugünkü değerin sıfıra eşit olduğu dahili getiri oranına (IRR) eşdeğerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button