Orta Düzey Yönetim ve Yöneticilerinin Görevleri Nelerdir?

Yönetsel işlevleri dikey olarak sıralamak, farklı katmanlardaki yöneticilerin farklı kurumsal davranış ve strateji aralıklarına veya kapsamlarına odaklanmasını sağlar. Bu tür bir yönetsel organizasyonun zayıf yönlerinden biri, güç ve maaşı kutuplaştırabilmesinin yanı sıra bilgi akışını azaltan katı bir yapı oluşturabilmesidir. Üst düzey yöneticiler (CEO’lar gibi), endüstride ve/veya yönettikleri işlevde önemli miktarda deneyime sahip büyük resmi stratejik düşünürler olma eğilimindedir. Yönetici ekip, uzun vadeli strateji, stratejik ittifaklar, büyük finansal kararlar ve paydaşların (ve yönetim kurulunun) yönetimine odaklanır.

Orta düzey yönetim, üst yönetime bağlı, ancak en düşük operasyonel personel seviyelerinin üzerinde olan hiyerarşik bir organizasyonun merkezindedir. Orta düzey yöneticiler, bölümlerinin işlevi için üst yönetime karşı sorumludur. Alt düzey yöneticilere rehberlik eder ve daha iyi performans göstermeleri için onlara ilham verir. Orta yönetim işlevleri genellikle, çalışan ekiplerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu performans göstergelerini üst yönetime raporlamak etrafında döner. Yeniden yapılanma sonucunda örgütlerde orta düzey yönetim azalabilir. Bu tür değişiklikler, küçülme, “erteleme” ve dış kaynak kullanımı şeklini alabilir.

Orta Düzey Yöneticilerin ana işlevleri şunlardır:

Politikaların Yorumlanması

Bu düzeyde, üst düzey yöneticiler tarafından çerçevelenen politikalar yorumlanır. Pazarlama yöneticisinin, satıcılarını, şirketin satış politikasını hiçbir ücret ödemeden kredili satışlarla tanıştırması gibi…

Organizasyonel Kurulumun Hazırlanması

Her orta düzey yönetici, organizasyonun amaçlarına uygun olarak kendi departmanının ana hatlarını hazırlar.

Çalışan Atamaları

Her departman yöneticisi, departmanının faaliyetlerini yerine getirmek için çalışanları atar.

Talimat Verme

Departman yöneticileri astlarını ne yapacakları ve nasıl yapacakları konusunda yönlendirir. Astların kendilerine verilen işleri kesintisiz yapabilmeleri için gerekli kaynaklar sağlanır.

Çalışanları Motive Etmek

Orta düzey yöneticiler, çalışanlarını örgütsel hedeflere ulaşmak için en verimli şekilde çalışmaları için çeşitli yollarla motive eder.

İşbirliği Yaratmak

Şirketin hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmak için farklı bölümler arasında işbirliği gereklidir ve bu orta düzey yöneticiler tarafından yapılır.

Orta Yönetimin Tanımlanması

Çoğu kuruluşun üç yönetim düzeyi vardır: birinci düzey, orta düzey ve üst düzey yöneticiler. Bu yöneticiler bir yetki hiyerarşisine göre sınıflandırılır ve farklı görevleri yerine getirir. Birçok organizasyonda her seviyedeki yönetici sayısı organizasyona piramit bir yapı kazandırır. Orta yönetim, hiyerarşik bir organizasyonun üst yönetime bağlı, ancak en düşük operasyonel personel seviyelerinin üzerinde olan ara liderlik seviyesidir. Örneğin, operasyonel denetçiler orta düzey yönetim olarak kabul edilebilir; ayrıca belirli bir organizasyonun politikasına bağlı olarak yönetim dışı personel olarak da kategorize edilebilirler.

Orta Düzey Yönetici Ne İş Yapar?

Orta düzey yöneticilerin rolleri, bölümlerine bağlı olarak birkaç görevi içerebilir. İşlevlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Etkili grup çalışması ve bilgi sistemleri tasarlamak ve uygulamak
  • Grup düzeyinde performans göstergelerini tanımlama ve izleme
  • Çalışma grupları içinde ve arasında sorunları teşhis etmek ve çözmek
  • Ödül sistemleri tasarlamak ve uygulamak
  • İşbirlikçi davranışı desteklemek
  • Komuta zinciri boyunca performans istatistiklerini raporlamak ve uygun olduğunda stratejik değişiklikler önermek

Orta düzey yöneticiler hem üst düzey yöneticilerle hem de birinci düzey yöneticilerle çalıştığı için, orta düzey yöneticiler iletişim, motivasyon ve rehberlikle ilgili mükemmel kişilerarası becerilere sahip olma eğilimindedir. Liderlik becerileri, görevleri birinci düzey yöneticilere devretmede de önemlidir.

Yeniden yapılanma sonucunda örgütlerde orta düzey yönetim azalabilir. Bu tür değişiklikler arasında küçülme, ‘erteleme’ (yönetim seviyelerinin sayısının azaltılması) ve dış kaynak kullanımı yer almaktadır. Değişiklikler, maliyetleri düşürme (orta düzey yönetime genellikle genç personelden daha fazla ödeme yapıldığından) veya kuruluşu daha düz hale getirmek, bu da çalışanları güçlendirerek kuruluşu daha yenilikçi ve esnek hale getirmek amacıyla ortaya çıkabilir.

Kaynakça

  • https://www.yourarticlelibrary.com/management/what-are-the-main-functions-of-middle-level-managers/861
  • https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/management-levels-and-types/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button