Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane adlı eser, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, Orta Çağ İslam dünyasında yazma kitapların tarihini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Batı dilleri ve Arapça kaynaklardaki İslam yazmaları literatürünü derleyen yazar, 1000 yazma eseri incelerken dönemin karanlık dünyasını okuyuculara sunmaktadır.

Kitap, yazma kitap dünyasının her aşamasını kâğıt, kamış, mürekkep gibi maddelerin yanı sıra telif süreçlerindeki önemli basamakları ele almaktadır. Medreselerde okutulan eserlerin mukabele süreçlerinden semâ‘, kıraât gibi nihai hallerine kadar detaylı bilgiler içermektedir. Ayrıca tenkidli metin neşrinin inceliklerinden hoca-talebe ilişkilerine kadar kitap üretim süreçlerini açıklamaktadır.

Eserde, kitapların üzerindeki vakıf, temellük, ferağ ve istinsah kayıtları üzerinden kitaplara dair bilinmeyen bir dünya keşfedilmektedir. Kütüphaneler, medreseler ve kitap çarşılarıyla İslam coğrafyasının merkezleri olan Şam, Kahire, Bağdat gibi şehirlerin yazma kitaplara ev sahipliğini anlatmaktadır. Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane, okuyuculara ilginç bir yolculuk sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button