Örgüt Kültüründe Çalışanların Rolü

Farklı geçmişlerden, dinlerden, topluluklardan bireylerin önceden belirlenmiş bir amaç doğrultusunda çalışmak için ortak bir platformda bir araya geldikleri yere örgüt denir. Her kuruluşun, tüm çalışanların uyması gereken zorunlu ilke ve politikaları vardır.

Bir örgütün inançları, ideolojileri ve uygulamaları, çalışanlara yön duygusu veren kültürünü oluşturur. Çalışma kültürü, organizasyonun marka imajını oluşturmada ve onu rakiplerinden farklı kılmada uzun bir yol kat eder.

Çalışanlar bir organizasyonun gerçek varlıklarıdır. Bir organizasyonun başarılı bir şekilde işlemesine etkili bir şekilde katkıda bulunanlardır. Seviyelerini en iyi şekilde ortaya koymak ve belirlenen hedeflere öngörülen süre içinde ulaşmak için çok çabalarlar.

Çalışanlar, işyeri kültürünün belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır . İşyerindeki davranışları, tutumları ve ilgileri kültürü oluşturur.

Çalışanların çalışma kültürünü nasıl etkilediğini anlayalım.

Lütfen aşağıdaki durumları gözden geçirin:

Yukarıdaki tüm durumlarda, işyerinin kültürünü oluşturan, çalışanların çalışma tarzı ve davranışlarıdır . Örgüt üyelerinin düşünce süreçleri ve varsayımları, örgütün kültürüne katkıda bulunur.

Motive olmuş ve tatmin olmuş bir çalışan, motive olmamış bir çalışana kıyasla işyerinde sağlıklı bir kültürü teşvik edecektir.

Çalışanların zorlukları isteyerek kabul ettiği ve her gün yeni bir şeyler öğrendiği bazı kuruluşlar vardır. Rol ve sorumluluklar, çalışanların ilgi ve uzmanlık alanlarına göre dağıtılır ve bu nedenle her biri diğer çalışanlardan daha iyi performans göstermeye çalışır. Bu tür organizasyonlar, çalışanlar işlerini ciddiye aldığı ve politikalara uyduğu için güçlü bir kültürü takip eder.

Bununla birlikte , çalışanlara empoze edilmesi gereken bazı kuruluşlar vardır. Bir şekilde yönetim tarafından görevlerini yerine getirmeye zorlanmaları gerekiyor. Ekip liderleri, performanslarını izlemek ve onları çalıştırmak için atanmalıdır. Bu gibi durumlarda organizasyon zayıf bir kültürü takip eder.

Bazı kuruluşlar, işyerinde sağlıklı rekabeti teşvik eden agresif çalışanlara sahiptir. Bu tür organizasyonlar, her bireyin yönetimin takdirini kazanmak için çok çabaladığı bir kültürü takip eder.

Tanınmaya aç çalışanlar, insanların yapacak yenilikçi bir şeyleri olmadığı kuruluşlara kıyasla iş yerinde pozitif bir kültürü teşvik eder .

Sürekli anlaşmazlıklar, anlaşmazlıklar, çekişmeler iş yerinde olumsuz bir hava oluşmasına neden olur. Çalışanlar böyle bir kültürde konsantre olmakta zorlanırlar ve değişiklik ararlar.

Tüm Makaleleri Görüntüle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button