Olumsuz Dışsallık Nedir? Negatif Dışsallık Ne Demek?

Ekonomide bazı kararlar üçüncü şahısları etkiler. Bu partiler karardan olumlu ya da olumsuz etkilenebilirler ancak bu etki istemsizdir. Bu bir dışsallık olarak bilinir.

Dışsallıklarla ilgili sorun, hiç kimsenin bu etkilerin bedelini ödememesidir.

Dışsallıklar genellikle bir piyasa başarısızlığı biçimidir. Çoğu durumda, devletler gibi aktörlerin aktif hale gelmesi gerekir.

Dışsallığa bir örnek kirliliktir. Bunu çözmenin bir yolu, küresel ısınmanın nedenlerinden biri olan karbondioksit gibi kirliliğe neden olan mallara vergi getirmektir. Emisyon ticareti gibi kavramlarla, bu dışsallıklar yine piyasa sisteminin bir parçası haline gelebilir (ve artık dışsallık kapsamından çıkar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button