Oligopol Piyasa Nedir?

Oligopol piyasa, bir endüstri, aynı ürünü veya farklılaştırılmış ürünü üreten birkaç firmadan oluştuğunda ortaya çıkar.

“Oligopoly” terimi, “birkaç” anlamına gelen “Oligoi” ve “pollein” satmak “anlamına gelen iki Yunanca sözcükten türetilmiştir.

Oligopol kavramı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

  • “Oligopol, bir firmanın piyasa politikasını kısmen birkaç yakın rakibinin beklenen davranışına dayandırdığı durumdur.” – J. Stigier
  • “Oligopol, homojen veya farklılaştırılmış ürünler sunan, yalnızca birkaç satıcının bulunduğu bir pazardır; karşılıklı bağımlılıklarının farkına varan çok az satıcı vardır.” – PC. Dooley
  • “Oligopol, az sayıda firma ve büyük ölçüde karşılıklı bağımlılıkla karakterize edilen bir piyasa yapısıdır.” Mansfield
  • “Oligopol, az sayıdaki birbirine bağımlı, rekabet eden üreticinin her birinin etkilediği, ancak pazarı kontrol etmediği bir piyasa durumudur.” – Grinols
  • “Oligopol, bir sektördeki firma sayısının çok küçük olduğu ve her birinin kendi fiyat politikasını formüle ederken rakiplerinin tepkisini dikkate alması gereken bir piyasa durumudur.” – McConnel

Oligopolün Sınıflandırılması

Oligopol durumu farklı temellerde sınıflandırılabilir:

  • Ürün Farklılaştırmanın Temeli: Ürün farklılaşması temelinde oligopol, Saf veya Mükemmel Oligopol ve Kusurlu veya Farklılaştırılmış Oligopol olarak sınıflandırılabilir. Saf oligopol durumunda, endüstrideki farklı firmaların ürünleri aynı veya homojendir, farklılaştırılmış oligopol durumunda, farklı firmaların ürünleri aynı değil, daha çok farklılaşmış ürünlerdir. Bu nedenle, rakip firmaların yakın ikameler olan ancak mükemmel ikameler olmayan ürünler ürettikleri farklılaşmış oligopol olacaktır. Saf oligopol ve farklılaşmış oligopol arasındaki ayrım, analizde önemli bir rol oynamaz. Gerçek durumda, çoğu oligopolist endüstrideki firmalar farklılaştırılmış ürünler üretir. Ancak teorik olarak, her iki oligopolde de fiyat ve çıktıyı belirleyebiliriz.
  • Firmaların Giriş Esasları: Yeni firmaların sektöre girme olasılığına göre, oligopol Açık Oligopol ve Kapalı Oligopol olarak sınıflandırılabilir. Açık bir oligopol, yeni firmalara sektöre girmeleri için tam özgürlük sağlar. Açık oligopol durumunda, pazara girmek isteyen firmalar için herhangi bir kısıtlama yoktur. Öte yandan, kapalı bir oligopol, yalnızca birkaç firmanın tüm piyasayı kontrol ettiği ve yeni firmaların sektöre girmesine izin verilmediği piyasa durumunu ifade eder.
  • Fiyat Liderliğinin Temeli: Fiyat liderliğinin varlığı veya yokluğu temelinde, oligopol Kısmi Oligopol ve Tam Oligopol olarak sınıflandırılabilir. Kısmi oligopol, sektöre büyük bir firmanın (lider olarak bilinir) hakim olduğu ve endüstrinin diğer firmalarının (takipçileri olarak bilinir) liderlerinin belirlediği fiyat politikasını takip ettiği piyasa durumunu ifade eder. Öte yandan tam oligopol, liderin ve takipçinin olmadığı piyasa durumunu ifade eder.
  • Anlaşmanın Dayanağı: Anlaşmaya göre, oligopol, Kollektif Oligopol ve Anlaşmalı Olmayan Oligopol olarak sınıflandırılır. Bir işbirlikçi oligopol, sektördeki firmaların ortak bir fiyatlandırma politikası izlediği piyasa durumunu ifade eder. Başka bir deyişle, endüstrinin fiyatı ve çıktısı konusunda kendi aralarında rekabetten kaçınmak için bir araya geliyorlar. İhlalci olmayan bir oligopol, tüm pazarın fiyatı ve çıktısı ile ilgili olarak firmalar arasında bir anlaşmanın olmadığı piyasa durumunu ifade eder. Başka bir deyişle, işbirlikçi olmayan oligopol altındaki firmalar bağımsız hareket ederler.

Referanslar

  • https://www.economicsdiscussion.net/oligopoly/oligopoly-definition-and-classification-of-oligopoly/7346

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button