Ölçeğe Göre Sabit Getiri Nedir?

Ölçeğe göre getiri ” kavramı, uzun vadede üretim faktörlerindeki ilgili artışa göre üretimdeki artış oranını tanımlar. Başka bir deyişle, belirli bir şirketin veya işletmenin mal veya hizmetlerini ne kadar etkili ve verimli, başka bir deyişle karlı bir şekilde ürettiğini açıklar. Bu noktada, tüm üretim faktörleri değişkendir (sabit değildir) ve ölçeklenebilir. Bu nedenle, tüm üretim faktörlerinin miktarı değiştirilerek üretim ölçeği değiştirilebilir.

Ölçeğe göre getiriyi” kavramsallaştırmak, üretime katkıda bulunan faktörlere göre üretimin nasıl arttığını özel olarak anlama çabasıdır. Üretim fonksiyonları tipik olarak emeğin yanı sıra sermayeyi de içerir.

Ölçek ekonomileri ile ölçeğe göre getiri arasındaki fark, ölçek ekonomilerinin artan çıktı düzeyinin birim maliyetler üzerindeki etkisini göstermesi, ölçeğe göre getirinin ise yalnızca girdi ve çıktı miktarları arasındaki ilişkiye odaklanmasıdır.

Ölçeğe Göre Artan Getiriler

Ölçeğe göre artan getiri, tüm üretim faktörleri arttığında gerçekleşir; bu noktada çıktı daha yüksek oranda artar.

Örneğin, tüm girdiler iki katına çıkarsa, genel çıktı iki katından daha fazla artacaktır – bu, “artan”ın tanımladığı girdilere göre çıktıdaki artıştır.

Ölçeğe Göre Azalan Getiriler

Ölçeğe göre azalan getiriler, tüm üretim faktörlerinin belirli bir oranda artması, ancak çıktının üretim faktörlerindeki artıştan daha düşük bir oranda artması durumunda gerçekleşir.

Bunu ölçeğe göre artan getirilerle karşılaştırmak için:

  • Ölçeğe göre azalan getiriler için, artan girdiler çıktıda daha küçük artışlara yol açar.
  • Ölçeğe göre artan getiriler için, artan girdiler tersine, yani çıktıda daha büyük artışlara yol açar.

Örneğin, üretim faktörleri iki katına çıkarsa, çıktı iki katından daha az olacaktır.

Ölçeğe Göre Sabit Getiriler

Ölçeğe göre sabit getiri, üretim faktörleriyle tam olarak aynı oranda arttığında ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, girdiler (yani sermaye ve emek) arttığında sonuç olarak çıktılar da aynı oranda artar. Ölçeğe göre sabit getiri örneği olarak, üretim faktörleri iki katına çıkarsa, çıktı da tam olarak iki katına çıkacaktır.

Ölçeğe Sabit Getiriler ve Ölçek Ekonomileri

Bir firmanın ölçeğe göre sabit getiri elde ettiği bir durumda, daha az ölçek ekonomisi olması muhtemeldir, ancak bu, daha az ölçek ekonomisiyle dengelenir. Bununla birlikte, bir firmanın ölçeğe göre sürekli getiri elde ederken ölçek ekonomilerinden yararlanması hala mümkündür, çünkü toplu satın alma ekonomileri (birim başına maliyetlerini düşüren daha büyük miktarlarda girdi satın alma) ve finansal ve pazarlama ekonomileri yaşayabilirler.

Özetle:

Sermaye ve emek girdileri = m.

  • Ölçeğe göre artan getiri: Girdi m arttığında ve çıktı m’den büyük arttığında.
  • Ölçeğe göre sabit getiri: Girdi m arttığında ve çıktı da tam olarak m arttığında.
  • Ölçeğe göre azalan getiri: Girdi m arttığında ve çıktı m’den daha az arttığında.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button