Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar adlı kitabın yazarı Mircea Eliade’dir. Kitapta farklı kültürlerde semboller, inançlar ve mitlerin arkaik kökenleri incelenmektedir. Eliade, popülerliğin tuzağına düşmeden okültizm, büyücülük, Avrupa büyücülüğünün tarihyazımı gibi konuları ele almaktadır. Uzun yıllar süren araştırmaların ürünü olan bu kitap, insanın kutsal ile kurduğu bağları ve tinsel nedenleri mercek altına almaktadır. Eliade’nin içtenlikle ele aldığı konular, insanın evreni ve kendi benliğini nasıl yorumladığını sorgulamaktadır. Kitap, okültizm, ezoterizm ve kültürel yaratımın gizli kodlarına odaklanarak geniş bir perspektif sunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button