Ödenek Hesabı: Tanım, Nasıl Çalışır, Örnek

Ödenek Hesabı nedir?

Ödenek, belirli bir amaç için bir kenara para ayırma eylemidir. Muhasebede, bir firmanın karlarının nasıl bölündüğünün bir dökümünü veya hükümet için, bir devlet dairesinin alacaklandırıldığı fonları gösteren bir hesabı ifade eder. Bir şirket veya hükümet, ticari faaliyetlerinin gereklilikleri için nakit devretmek amacıyla fon tahsis eder.

Ödenek Hesapları Nasıl Çalışır?

Genel muhasebede ödenek hesapları esas olarak ortaklıklar ve limited şirketler (LLC’ler) tarafından hazırlanır. Bir firmanın karının hissedarlara nasıl tahsis edildiğini veya bilançoda gösterilen rezervleri nasıl artırdığını gösteren kar ve zarar tablosunun bir uzantısıdır. Bir şirket, çalışan maaşları, araştırma ve geliştirme ve temettüler gibi şeyleri finanse etmek için kısa vadeli veya uzun vadeli ihtiyaçlar için para ayırabilir.

Bir ortaklık için ödenek hesabının birincil amacı, karın ortaklar arasında nasıl dağıtıldığını göstermektir. Bir LLC için ödenek hesabı, vergi öncesi karla başlayacak ve ardından dağıtılmamış karlara ulaşmak için kurumlar vergilerini ve temettüleri çıkaracaktır.

Bütçelerini oluştururken devlet ödenek hesapları devreye giriyor. Ödenek kredileri, vergi ve ticaretten elde edilen tahmini gelirlerden alınır ve uygun kurumlara tahsis edilir. Ödenek hesaplarında kullanılmayan krediler başka kurumlara dağıtılabilir veya başka amaçlarla kullanılabilir.

ABD federal hükümeti için ödenekler, Kongre tarafından çeşitli komiteler aracılığıyla kararlaştırılır. ABD hükümetinin mali yılı, her takvim yılı için 1 Ekim’den 30 Eylül’e kadardır.

Temel Çıkarımlar

  • Ödenek hesapları, şirketlerin ve hükümetlerin fonlarını nasıl dağıttığını gösterir.
  • Şirketler ve hükümetler, ticari faaliyetlerin gereklilikleri için nakit devretmek üzere uygun fonları kullanırlar.
  • Genel muhasebede ödenek hesapları ağırlıklı olarak ortaklıklar ve limited şirketler tarafından hazırlanır.
  • Bütçelerini oluştururken devlet ödenek hesapları devreye giriyor. Ödenek kredileri, vergi ve ticaretten elde edilen tahmini gelirlerden alınır ve uygun kurumlara tahsis edilir.

Ödenek Hesaplarının Gerçek Dünya Örneği

Yatırımcılar, halka açık şirketlerin ödeneklerini nakit akış tablolarını (CFS) analiz ederek izleyebilirler. CFS, bir firmanın borç yükümlülüklerini ödemek ve işletme giderlerini finanse etmek için yeterli nakit üretip üretmediğini gösterir.

İşte popüler bir gelir stoğu olan Tütün devi Altria Group Inc.’in (MO) 30 Eylül 2018’e kadar olan dokuz aylık dönemde nakit ve kârını nasıl tahsis ettiğinin dökümü.

Altria 5f4efd6499f94a3b8a70b21a5923a808
SEC şirketi dosyalama

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764180/000076418018000095/a2018form10qq32018.htm

Altria2 001 084c5ba148f84263b94d7370b66fc2a1
SEC şirketi dosyalama

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764180/000076418018000095/a2018form10qq32018.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button