Ödeme Gücü Nedir?

Ödeme gücü veya ödeme yeteneği, bireylerin bir malı satın almak için etkili gelire sahip olup olmadıklarını ifade eder.

Ödeme gücü, genellikle adil bir verginin gerekçesi olarak kullanılır. İyi bir verginin, biri eşitlik olan çeşitli nitelikleri olmalıdır. Adil bir vergi, ödeme kabiliyetini yansıtmalıdır. Örneğin, bir gelir vergisi, gelirinin belirli bir %’sini aldığı için bir kişinin ödeme kabiliyetini yansıtır.

Etkili talebi belirlemede ödeme yeteneği de önemli olabilir. Örneğin, bir tüketicinin talep eğrisi 10 sterlinlik bir fiyattan 3 CD almaya istekli olduğunu gösterebilir. Ancak yeterli gelire sahip olmadığı sürece talep eğrisi sadece teorik kalır. Etkili talep, tüketicinin ödeme gücüne sahip olduğu anlamına gelir.

Kaynak: https://www.economicshelp.org/blog/glossary/ability-to-pay/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button