Neden İslam’ın Orta Çağı Yoktu? Antik Çağ’ın Mirası ve Doğu — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

Thomas Bauer, “Neden İslam’ın Orta Çağı Yoktu?” adlı kitabında, “Orta Çağ” kavramının aslında neyi tanımladığını ve İslam’ın bu dönemde neden sürekli olarak suçlandığını ele alıyor. Avrupa’da harabelerle dolu bir dönemde, İslam dünyasında ise gelişmeye devam eden bilimler ve bayındır şehirler vardır. Doğu’da antik kentlerdeki yapılar ayakta kalırken, Avrupa’da harabe haline gelmiştir. Bauer, kitabında bu farklılıkları somut örneklerle gözler önüne serer ve alışılagelmiş görüşleri sorgular. Kitap, 2019’da Beşeri Bilimler En İyi Kitap Ödülü’nü kazanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button