Nasıl Düşünürüz ? — Kitap Konusu, Özeti, Alıntıları, PDF

“Nasıl Düşünürüz?” kitabında John Dewey, düşünme ve düşünce eğitimine ilişkin görüşlerini paylaşır. Kitap, eğitimcinin ve eğitim sürecinin rolünü de dikkate alarak bilginin insanın dünyayla etkileşimine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgular.
Dewey, düşünce eğitiminin gerekliliği, okullardaki koşullar, tümevarımsal ve tümdengelimsel akıl yürütme, olguları yorumlama, somut ve soyut düşünme gibi konuları ele alır. Kitap, düşünce eğitiminde etkinlik, dil ve gözlemin işlevleri gibi konuları da inceler.
Bir asır önce yayımlanan bu kitap, bugün hala önemli ve ilham verici bir kaynaktır. Eğitim alanında faaliyet gösteren herkes için (eğitimciler, öğrenciler, politika yapıcılar, düşünürler…) rehber niteliği taşır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button