Narsizm Üzerine

İddialara göre Narsisizm, daha fazla zihinsel dayanıklılık yoluyla öğrenciler arasında daha iyi çalışma alışkanlıklarını teşvik edebilir.

Narsisizm tipik olarak istenmeyen bir özellik olarak sunulsa da, narsisizmin olumlu eğitim sonuçlarını teşvik eden yönleri olabilir. Learning and Individual Differences dergisinde yayınlanan bir araştırma,   narsisizmi yüksek olan üniversite öğrencilerinin daha yüksek zihinsel dayanıklılığa sahip olduklarını ve buna karşılık ders çalışırken daha uyumlu öğrenme stratejileri kullandıklarını buldu.

Kişilik bilimciler, Karanlık Üçlü özelliklerini keşfetmeye devam ediyor, ancak bu özelliklerin eğitim sonuçlarıyla nasıl ilişkili olabileceğini çok az araştırma ele aldı. Bir grup subklinik anti-sosyal kişilik özelliği olan karanlık özellikler, narsisizm, psikopati ve Makyavelizm’i içerir.

Çalışma yazarları Andrew Denovan ve ekibi, bu kişilik özelliklerinin bir kişinin öğrenme yaklaşımını etkileyebileceğini teorileştirdi. Örneğin, büyüklenmeci narsisizmde ileride olan insanlar, diğerlerinden daha iyi performans gösterme eğilimindedir, bu da hedef peşinde koşmayı ve öğrenmeye daha derin bir yaklaşımı teşvik edebilir. Araştırmacılar ayrıca, karanlık özellikler ve öğrenme stilleri arasındaki bağlantının üçüncü bir değişkenden etkilenebileceğini öne sürdüler – stresle karşı karşıya kalındığında başa çıkma ve iyi performans gösterme yeteneğini tanımlayan zihinsel dayanıklılık.

Bu hipotezleri akılda tutarak, araştırmacılar karanlık kişilik özelliklerinin zihinsel dayanıklılık yoluyla öğrenme stillerini dolaylı olarak nasıl etkilediğini keşfetmek için boylamsal bir çalışma yürüttüler. Birleşik Krallık’taki bir üniversiteden lisans öğrencileri, anketleri iki farklı zaman noktasında yanıtladı – akademik yılın başında ve ikinci dönemin başında (yaklaşık üç ay sonra). Her iki anketi de toplam 100 öğrenci tamamladı.

Anketler, depresif belirtiler, zihinsel dayanıklılık ve çalışmaya yaklaşım (stratejik, derin veya yüzeysel öğrenme) değerlendirmelerini içeriyordu. Anketler ayrıca üç karanlık özelliğin ölçümlerini de içeriyordu. Bu, subklinik büyüklenmeci narsisizm (abartılı öz-önem, baskınlık ve yüksek özgüven ile tanımlanır), Makyavelizm (öz-çıkar ve manipülatif davranış ile tanımlanır) ve subklinik psikopatiyi (anti-sosyal davranış ve empati eksikliği ile karakterize edilir) içeriyordu. .

 Çalışma yazarlarının bildirdiği gibi, faydalı sonuçlara bağlı olan tek karanlık özellik narsisizmdi. Hem birinci hem de ikinci zaman noktalarında, narsisizm derin öğrenmeyle pozitif, depresyonla negatif ilişkiliydi. 2. Zaman’da, narsisizm stratejik öğrenmeyle pozitif, yüzeysel öğrenmeyle negatif ilişkiliydi.

Hipotez olarak, zihinsel dayanıklılık narsisizm ve depresyon, narsisizm ve stratejik öğrenme ve narsisizm ve yüzeysel öğrenme arasındaki ilişkilere aracılık etti. Ancak zihinsel dayanıklılık, narsisizm ve derin öğrenme arasındaki ilişkiye aracılık etmedi.

Denovan ve meslektaşları, bu bulguların, daha düşük depresyon ve olumlu öğrenme stilleri gibi büyüklenmeci narsisizmin olumlu yönleri olduğunu öne sürdüğünü belirtiyor. Araştırmacılar, “Görünüşe göre büyüklenmeci narsistlerin zihinsel dayanıklılıkla olan ilişkisi sayesinde bir hedefe güvenle bağlanma yeteneği, odaklanma ve öğrenmelerini buna göre planlama fırsatı sunuyor” diyor. Narsistler, muhtemelen en iyi notları alma ve diğerlerini gölgede bırakma arzusuyla stratejik öğrenmeye yönlendirilirler. Bu uyarlanabilir öğrenme stratejisi, daha sonra bağlılığı ve ısrarı destekleyen daha yüksek zihinsel dayanıklılık ile kolaylaştırılır.

Dikkat çekici bir şekilde, yüksek psikopati, her iki zaman noktasında da stratejik öğrenme ile negatif olarak ve dönem başında yüzeysel öğrenme ile pozitif olarak ilişkilendirildi. Bu, yüksek düzeyde psikopatisi olan kişilerin, daha derin bir yaklaşımın aksine, eğitim performansını hızla artıran doğaçlama, yüzey düzeyinde öğrenme stratejilerini tercih etme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Araştırmacılar, çalışmalarının okul notları gibi nesnel başarı ölçütlerini içermediği için sınırlı olduğunu söylüyorlar. Gelecekteki çalışmalar, uyarlanabilir öğrenme stillerinin daha iyi eğitim performansını tahmin edip etmeyeceğini değerlendirmek için bu tür önlemleri içerebilir.

Kaynak: “Dark Triad traits, learning styles, and symptoms of depression: Assessing the contribution of mental toughness longitudinally”, Andrew Denovan, Neil Dagnall, Elena Artamonova, Kostas A. Papageorgiou. Alıntı: https://www.psypost.org/2022/02/narcissism-may-encourage-better-study-habits-among-students-through-greater-mental-toughness-62596

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button