Nakit Esaslı Muhasebe Nedir?

Nakit muhasebesi, ödeme makbuzlarının alındığı dönemde, giderlerin ise fiilen ödendiği dönemde kaydedildiği bir muhasebe yöntemidir. Diğer bir deyişle, gelirler ve giderler sırasıyla nakit alındığında ve ödendiğinde kaydedilir.

Nakit muhasebesi aynı zamanda nakit esaslı muhasebe olarak da adlandırılır; ve nakit fiilen ne zaman alınıp ödendiğine bakılmaksızın, gelir kazanıldığı anda geliri tanıyan ve yükümlülükler gerçekleştiğinde giderleri kaydeden tahakkuk esaslı muhasebe ile karşılaştırılabilir.

Nakit muhasebesi, iki muhasebe biçiminden biridir. Diğeri ise tahakkuk muhasebesidir, burada gelir ve giderler gerçekleştiklerinde kaydedilir. Küçük işletmeler genellikle nakit muhasebesini kullanır çünkü daha basit ve anlaşılırdır ve işletmenin gerçekte ne kadar parası olduğuna dair net bir resim sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button