Mutlak Yoksulluk Ne Demek?

Mutlak yoksulluk, bir bireyin acil ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumdur. Diğer bir deyişle barınma, su, yiyecek ve sıcaklık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Bu, toplumun diğer üyelerine kıyasla bireylerin fakir olduğu göreli yoksullukla tezat oluşturuyor.

Dünya Bankası varsayılan ‘yoksulluk’ tanımı olarak mutlak yoksulluğu kullanıyor. Bu, tüm dünyada tek tip bir yoksulluk ölçüsünü ayırt etmek ve ciddi yoksulluk vakalarını belirlemek içindir. Örneğin, ABD’de bir kişinin göreceli yoksulluğa düşmesi için yılda 13.000 dolardan daha az kazanması gerekir. Bununla birlikte, bu, Dünya Bankası’nın mutlak yoksulluğu tanımlamak için belirlediği 1,90 ABD doları eşiğinin çok üzerinde, günde 35 ABD doları olarak hesaplanıyor.

Mutlak yoksulluk terminolojisi yalnızca temel ihtiyaçları kapsar. Yoksulluğun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu veya yoksulluğun arttığını sık sık duyabiliriz. Bununla birlikte, bu genellikle bir ulusun ortalama gelir düzeylerine dayanan göreceli yoksulluğu ifade eder. Buna karşılık, mutlak yoksulluk, yiyecek veya su gibi herhangi bir insan ihtiyacının olmaması anlamına gelir – örneğin Sahra Altı Afrika’yı düşünün.

Önemli Noktalar:

  • Mutlak yoksulluk, Dünya Bankası tarafından günlük 1,90 doların altında bir gelire sahip olarak tanımlanmaktadır.
  • Mutlak yoksulluk, mutlak yoksulluk içinde olanların günlük yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayamaması gerçeğiyle göreli yoksulluktan farklıdır. Göreceli yoksulluk içinde olanlar, ülkenin geri kalanına kıyasla fakirdir.

Kaynak: https://boycewire.com/absolute-poverty-definition/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button