Mutlak Getiri: Tanım, Örnek, Vs. Göreceli Getiri

Mutlak Getiri Nedir?

Mutlak getiri, bir varlığın belirli bir süre boyunca elde ettiği getiridir. Bu ölçü, hisse senedi veya yatırım fonu gibi bir varlığın belirli bir dönemde elde ettiği yüzde olarak ifade edilen değer kazanma veya yıpranmaya bakar.

Mutlak getiri, göreli getiriden farklıdır, çünkü belirli bir varlığın getirisiyle ilgilidir ve onu başka herhangi bir ölçü veya kıyaslama ile karşılaştırmaz.

Temel Çıkarımlar

  • Mutlak getiri, bir varlığın belirli bir dönemde elde ettiği getiridir.
  • Getiriler olumlu veya olumsuz olabilir ve diğer piyasa faaliyetleriyle ilgisiz olarak kabul edilebilir.
  • Mutlak getiri, göreceli getiriden farklı olarak, diğer olası yatırımlarla veya bir kıyaslama ile herhangi bir karşılaştırma yapmaz.
1:26

Mutlak Getiri

Mutlak Getiri Nasıl Çalışır?

Mutlak getiri, bir yatırımın kazandığı fon miktarını ifade eder. Toplam getiri olarak da adlandırılan mutlak getiri, herhangi bir kıyaslama veya diğer standarttan bağımsız olarak bir varlığın veya portföyün yaşadığı kazanç veya kaybı ölçer. Getiriler pozitif veya negatif olabilir ve diğer piyasa faaliyetleriyle ilişkisiz olarak kabul edilebilir.

Göreceli ve Mutlak Getiriler

Genel olarak, bir yatırım fonu emsallerinden, fon kategorisinden ve bir bütün olarak piyasadan daha iyi getiri elde etmeyi amaçlar. Bu tür fon yönetimi, fon yatırımına göreli getiri yaklaşımı olarak adlandırılır. Varlığın başarısı genellikle seçilen bir kıyaslama, endüstri standardı veya genel piyasa performansı ile karşılaştırmaya dayanır.

Bir yatırım aracı olarak, mutlak getiri fonu, geleneksel yatırım fonlarından farklı yatırım yönetimi teknikleri kullanarak pozitif getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Mutlak getiri yatırım stratejileri, açığa satış, vadeli işlemler, opsiyonlar, türevler, arbitraj, kaldıraç ve geleneksel olmayan varlıkların kullanımını içerir. Mutlak getiriler, diğer performans ölçümlerinden ayrı olarak incelenir, bu nedenle yalnızca yatırımdaki kazanç veya kayıplar dikkate alınır.

Mutlak Getiri Fonlarının Tarihçesi

Alfred Winslow Jones, 1949’da New York’ta ilk mutlak getiri fonunu oluşturmakla tanınır. Son yıllarda, fon yatırımlarına yönelik mutlak getiri yaklaşımı, dünyada en hızlı büyüyen yatırım ürünlerinden biri haline geldi ve daha yaygın olarak, risk fonu.

Riskten korunma fonları

Riskten korunma fonu belirli bir yatırım şekli değildir; havuz şeklinde yapılandırılmış ve limited şirket veya limited şirket (LLC) olarak kurulmuş bir yatırımdır. Bir riskten korunma fonu yöneticisi, dış yatırımcılarla çalışarak fon toplar. Yönetici fonları, yalnızca adi hisse senedi gibi uzun özkaynakların satın alınmasını içeren ilan edilmiş bir stratejiye dayalı olarak yatırım yapmak için kullanır.

Riskten korunma fonları, gayrimenkul veya patent gibi belirli alanlarda uzmanlaşabilir ve ayrıca özel sermaye faaliyetlerinde bulunabilir. Herkes bir serbest fona yatırım yapabilirken, katılımcılar geleneksel olarak akredite edilmiş ve bilgili yatırımcılardır.

Mutlak Getiri Örneği

Tarihsel bir örnek olarak, Vanguard 500 Index ETF (VOO), 31 Aralık 2017’de sona eren 10 yıllık dönemde %150,15’lik bir mutlak getiri sağladı. Bu, aynı dönemdeki 10 yıllık yıllıklandırılmış %8,37’lik getirisinden farklıydı. Ayrıca, S&P 500 Endeksi aynı dönemde %153,07 mutlak getiriye sahip olduğundan, mutlak getiri %-2,92 olan göreli getiriden farklıydı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button