Muhasebe Muhafazakârlığı: Tanım, Avantajlar ve Dezavantajlar

Muhasebe Muhafazakârlığı Nedir?

Muhasebe ihtiyatlılığı, bir şirketin herhangi bir kâr için yasal bir iddiada bulunmasından önce yüksek derecede doğrulama gerektiren bir dizi defter tutma yönergesidir. Genel kavram, bir firmanın finansal geleceğinin en kötü senaryosunu hesaba katmaktır. Belirsiz yükümlülükler keşfedilir keşfedilmez muhasebeleştirilmelidir. Bunun aksine, gelirler ancak alınacağından emin olunduğunda kaydedilebilir.

Temel Çıkarımlar

  • Muhasebe ihtiyatlılığı, şirket hesaplarının dikkatle ve yüksek derecede doğrulama ile hazırlanmasını gerektiren bir ilkedir.
  • Olası tüm kayıplar keşfedildiklerinde kaydedilirken, kazançlar ancak tamamen gerçekleştiğinde kaydedilebilir.
  • Bir muhasebecinin bir muhasebe sorunuyla karşı karşıya kaldığında seçebileceği iki çözümü varsa, daha düşük rakamlar veren seçilmelidir.
1:23

Muhasebe Muhafazakârlığı

Muhasebe Muhafazakarlığı Nasıl Çalışır?

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP), şirketlerin mali durumlarını olabildiğince doğru bir şekilde raporlamasını sağlamak için bir dizi muhasebe kuralının izlenmesinde ısrar ediyor. Bu ilkelerden biri olan muhafazakarlık, muhasebecilerin belirsizlik durumlarında bir şirketin kâr hanesine en az olumlu yansıyan çözümleri seçerek dikkatli olmalarını gerektirir.

Muhasebe ihtiyatlılığı, dolar tutarını veya mali rakamların raporlanma zamanlamasını manipüle etmeyi amaçlamaz. Belirsizlik ve tahmin ihtiyacı ortaya çıktığında rehberlik sağlayan bir muhasebe yöntemidir: muhasebecinin önyargı potansiyeline sahip olduğu durumlar.

Muhasebe ihtiyatlılığı, iki finansal raporlama alternatifi arasında karar verirken kuralları belirler. Bir muhasebecinin bir muhasebe sorunuyla karşı karşıya kaldığında seçebileceği iki çözümü varsa, daha düşük rakamlar veren seçilmelidir.

Temkinli bir yaklaşım, şirketi en kötü durum senaryosunda sunar. Varlıklar ve gelir kasıtlı olarak potansiyel olarak eksik gösterilen rakamlarda rapor edilir. Borçlar ve giderler ise abartılmıştır. Bir zarara uğrama konusunda bir belirsizlik varsa, muhasebeciler bunu kaydetmeye ve potansiyel etkisini artırmaya teşvik edilir. Buna karşılık, şirketin bir kazanç elde etme olasılığı varsa, gerçekten gerçekleşene kadar bunu görmezden gelmeleri tavsiye edilir.

Kayıt Geliri

Muhasebe ihtiyatlılığı, gelir raporlamasıyla ilgili olarak en katı olanıdır. Gelirlerin, ilgili giderlerin yapıldığı dönemde raporlanmasını gerektirir. Bir işlemdeki tüm bilgilerin kaydedilebilmesi için gerçekleştirilebilir olması gerekir. Bir işlem, nakit veya bir varlıkla ilgili taleplerin değiş tokuşu ile sonuçlanmazsa, gelir muhasebeleştirilemez. Dolar tutarının bildirilmesi için bilinmesi gerekir.

Muhasebe Muhafazakarlığının Avantajları

Kazançları hafife almak ve kayıpları abartmak, muhasebe ihtiyatlılığının her zaman daha düşük net gelir ve daha düşük mali gelecek faydaları bildireceği anlamına gelir. Bir şirketin finansal durumu hakkında daha kasvetli bir tablo çizmenin aslında pek çok faydası vardır.

En açık şekilde, yönetimi kararlarında daha dikkatli olmaya teşvik eder. Aynı zamanda, hisse fiyatlarının büyük itici güçleri olan hayal kırıklığı yaratan üzüntülerden ziyade olumlu sürprizler için daha fazla alan olduğu anlamına gelir. Tüm standart metodolojiler gibi, bu kurallar da yatırımcıların farklı sektörler ve zaman dilimlerindeki finansal sonuçları karşılaştırmasını kolaylaştırmalıdır.

Muhasebe Muhafazakârlığının Dezavantajları

Kapak tarafında, muhasebe muhafazakarlığı gibi GAAP kuralları genellikle yoruma açık olabilir. Bu, bazı şirketlerin her zaman onları kendi avantajlarına göre manipüle etmenin yollarını bulacağı anlamına gelir.

Muhasebe muhafazakarlığıyla ilgili bir başka konu da gelir kayması potansiyelidir. Bir işlemin raporlanma gerekliliklerini karşılamaması durumunda, takip eden dönemde raporlanması gerekir. Bu, cari dönemin olduğundan az gösterilmesine ve gelecek dönemlerin olduğundan fazla gösterilmesine yol açarak bir kuruluşun iş operasyonlarını dahili olarak izlemesini zorlaştıracaktır.

Muhasebe İhtiyatlılığını Kullanmak

Muhasebe ihtiyatlılığı envanter değerlemesine uygulanabilir. Envanter için raporlama değeri belirlenirken, ihtiyatlılık, tarihsel maliyetten veya yenileme maliyetinden düşük olanı parasal değer olarak belirler.

Tahsil edilemeyen ticari alacaklar (AR) ve kaza kayıpları gibi tahminler de bu prensibi kullanır. Bir şirket bir dava talebini kazanmayı bekliyorsa, tüm gelir tanıma ilkelerini karşılayana kadar kazancı bildiremez.

Ancak, bir dava talebinin kaybedilmesi bekleniyorsa, mali tablo dipnotlarında tahmini bir ekonomik etki gereklidir. Telif hakkı ödemeleri veya kazanılmamış gelir gibi şarta bağlı yükümlülükler de açıklanmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button