Muhasebe Döngüsü Tanımı: Zamanlama ve Nasıl Çalışır?

Muhasebe Döngüsü Nedir?

Muhasebe döngüsü, bir şirketin muhasebe olaylarını tanımlama, analiz etme ve kaydetmeye yönelik toplu bir süreçtir. Bir işlemin gerçekleşmesiyle başlayan ve finansal tablolara alınmasıyla sona eren standart 8 adımlı bir süreçtir.

Sekiz adımlı muhasebe döngüsündeki temel adımlar, günlük girişlerinin kaydedilmesini, defteri kebire kaydedilmesini, mizanların hesaplanmasını, girişlerin ayarlanmasını ve mali tabloların oluşturulmasını içerir.

Temel Çıkarımlar

 • Muhasebe döngüsü, ticari faaliyetlerin finansal muhasebesini işletme sahipleri için kolaylaştırmak için tasarlanmış bir süreçtir.
 • Sekiz adımlı muhasebe döngüsünün ilk adımı, mali tabloları hazırladıktan sonra defterleri kapatmanın sekizinci adımıyla biten, günlük girişlerini kullanarak işlemleri kaydetmektir.
 • Muhasebe döngüsü genellikle bir yılı veya başka bir hesap dönemini içerir.
 • Bugün muhasebe yazılımı çoğunlukla muhasebe döngüsünü otomatik hale getiriyor.
1:41

Muhasebe Döngüsü

Muhasebe Döngüsü Nasıl Çalışır?

Muhasebe döngüsü, finansal tabloların doğruluğunu ve uygunluğunu sağlamak için metodik bir kurallar dizisidir. Bilgisayarlı muhasebe sistemleri ve muhasebe döngüsünün tekdüze süreci, matematiksel hataların azaltılmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde çoğu yazılım, daha az insan çabası ve manuel işlemeyle ilişkili hatalar ile sonuçlanan muhasebe döngüsünü tamamen otomatik hale getirir.

Muhasebe Döngüsünün Adımları

Muhasebe döngüsünün sekiz adımı vardır.

 1. İşlemleri Tanımlayın: Bir kuruluş muhasebe döngüsüne, bir defter tutma olayını oluşturan işlemlerin tanımlanmasıyla başlar. Bu bir satış, geri ödeme, bir satıcıya ödeme vb. olabilir.
 2. İşlemleri Bir Günlüğe Kaydetme: Bundan sonra, günlük girişlerini kullanarak işlemlerin kaydedilmesi gelir. Girişler, bir faturanın alınmasına, bir satışın tanınmasına veya diğer ekonomik olayların tamamlanmasına dayanır.
 3. Nakil : Bir işlem bir yevmiye kaydı olarak kaydedildiğinde, defteri kebirdeki bir hesaba nakledilmelidir. Defteri kebir, tüm muhasebe faaliyetlerinin hesaba göre dökümünü sağlar.
 4. Düzeltilmemiş Mizan : Şirket, günlük girişlerini bireysel genel muhasebe hesaplarına kaydettikten sonra, düzeltilmemiş bir mizan hazırlanır. Deneme bakiyesi, toplam borçların mali kayıtlardaki toplam kredilere eşit olmasını sağlar.
 5. Çalışma Sayfası : Bir çalışma sayfasını analiz etmek ve ayarlama girişlerini belirlemek döngüdeki beşinci adımı oluşturur. Borç ve alacakların eşit olmasını sağlamak için bir çalışma sayfası oluşturulur ve kullanılır. Tutarsızlıklar varsa, düzeltmelerin yapılması gerekecektir.
 6. Düzeltme Yevmiye Girişleri: Dönem sonunda düzeltme kayıtları yapılır. Bunlar, çalışma sayfasında yapılan düzeltmelerin ve zamanın geçmesinin sonuçlarıdır. Örneğin, bir ayarlama kaydı, zamanın geçmesine bağlı olarak kazanılan faiz gelirini tahakkuk ettirebilir.
 7. Mali Tablolar : Ayarlama girişlerinin gönderilmesi üzerine, bir şirket düzeltilmiş bir mizan hazırlar ve ardından fiili resmileştirilmiş mali tablolar gelir.
 8. Defterlerin Kapatılması : Bir işletme, kapanış kayıtlarını kullanarak dönem sonunda geçici hesapları, gelirleri ve giderleri kesinleştirir. Bu kapanış girişleri, net gelirin birikmiş karlara aktarılmasını içerir. Son olarak, bir şirket, borçların ve alacakların eşleşmesini sağlamak için kapanış sonrası mizanını hazırlar ve döngü yeniden başlayabilir.

Muhasebe Döngüsünün Zamanlaması

Muhasebe döngüsü, mali tabloların hazırlandığı bir hesap dönemi içinde başlar ve tamamlanır. Hesap dönemleri değişiklik gösterir ve farklı faktörlere bağlıdır; ancak en yaygın hesap dönemi türü yıllık dönemdir. Muhasebe döngüsü sırasında birçok işlem gerçekleşir ve kaydedilir.

Yıl sonunda, genellikle mevzuat gereği zorunlu kılınan finansal tablolar hazırlanır. Kamu kuruluşlarının belirli tarihlere kadar mali tablolarını sunmaları zorunludur. ABD’de iş yapan tüm halka açık şirketlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt beyanları, periyodik raporlar ve diğer formları sunması gerekir. Bu nedenle, muhasebe döngüleri, raporlama gereklilik tarihleri etrafında döner.

Muhasebe Döngüsü Vs. Bütçe Döngüsü

Muhasebe döngüsü bütçe döngüsünden farklıdır. Muhasebe döngüsü tarihsel olaylara odaklanır ve gerçekleşen finansal işlemlerin doğru bir şekilde raporlanmasını sağlar. Alternatif olarak, bütçe döngüsü, gelecekteki işletme performansı ve gelecekteki işlemler için planlama ile ilgilidir. Muhasebe döngüsü, dış kullanıcılar için bilgi üretmeye yardımcı olurken, bütçe döngüsü esas olarak iç yönetim amaçları için kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button